Document 2

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeix

CONDORCET. SOBRE LA INSTRUCCIÓ PÚBLICA (1790)

Alicia H. Puleo, La Ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el siglo XVIII, Anthropos, Barcelona, 1993pp. 94-106

(…) Les dones tenen el mateixos drets que els homes; elles tenen, doncs, el d'obtenir les mateixes facilitats per adquirir els coneixements, els únics que poden donar-los els mitjans per exercir realment aquests drets amb una mateixa independència i igual extensió.

La instrucció ha de ser donada en comú i les dones no han de ser excloses de l'ensenyament. Donat que la instrucció ha de ser generalment la mateixa, l'ensenyament a de ser comú i confiat a un mestre que pugui ser elegit indiferentment en un o altre sexe.

Les dones han estat encarregades de l'ensenyament a vegades, en Itàlia, amb èxit.

Vàries dones han ocupat càtedres en les més cèlebres universitats i han complert amb glòria les funcions de professor en les ciències més elevades. (…)

La reunió dels nens d'ambdós sexes en una mateixa escola és gairebé necessària per a la primera educació (…). Aquesta reunió és útil per als costums i està lluny de ser perillosa.