Quadre aplicació: La relació educativa

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeix

  1. Diagnòstic de la situació del centre universitari per  a desfer l'aparent neutralitat del sistema educatiu.

Centre universitari: 

Curs:

Data de la observació:

Localitat:

 

IndicadorIniciatives positives per a treballar amb un model coeducatiuResistències o punts febles per a treballar amb un model coeducatiu
Llenguatges oral, escrit, gráfic, ...    
Presència de seqüències didàctiques amb protagonistes femenines i/o contextos d'aprenentatge que donen rellevància als sabers de les dones
Llibres, apunts, dossiers, guions de treball, ...
 
Relació educativa: autoritària, de poder, de mediació, ..
Violència envers les dones: agressions verbals, físiques, simbòliques, ...
Presència de pràctiques i experiències històriques i actuals de les dones en el currículum
Presència de l'autoritat femenina en el currículum
Currículum ocult
Orientació acadèmica i professional
Altres

Analitza i compara les dades obtingudes i reflexiona sobre el grau d'assoliment d'un model coeducatiu en la vostra intervenció i pràctica docent.