4.3 Materials per a visibilitzar les dones en el llenguatge

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeix

lenguaje no sexista

Comunicació i llenguatge no sexistes, col·lecció Genuïnes del Centre Dolors Piera
http://www.cdp.udl.cat/home/images/pdfs/quadripticllenguatge.pdf

Recomanacions per a l'ús no sexista ni androcèntric del llenguatge i de les imatges
http://www.cdp.udl.cat/home/images/pdfs/Genunes/recomanacions_comunicacio_inclusiva_catala_web.pdf

Receptes per visibilitzar les dones a l'àmbit de l'educació
http://www.xtec.cat/innovacio/coeducacio/pdf/2008icd.pdf

Redacció de documents amb mirada coeducactiva
http://www.xtec.cat/innovacio/coeducacio/pdf/documents.pdf

Guía para el uso no sexista del lenguaje en la UAB
http://www.uab.es/Document/801/207/Guia_us_no_sexista_llenguatge.pdf

Manual de lenguaje administrativo no sexista
http://www.nodo50.org/mujeresred/manual_lenguaje_admtvo_no_sexista.pdf

Eulàlia Lledó. Guía de lenguaje para el ámbito educativo
www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_140_GuiaLengEduc_es.pdf