Quadre aplicació: Llenguatge i ordre simbòlic

Imprimeix

 1. Diagnòstic de la situació del centre universitari en relació amb l'ús dels llenguatges orals, escrits i gràfics.
  Centre universitari:
  Curs:
  Data de la observació:
  Localitat:
  Nombre de noies i nois:
  1ª observació 2ª observació 3ª observació  
  classe noies/nois classe noies/nois classe noies/nois total noies total nois % noies % nois
Freqüència d'intercanvis orals
Nombre de paraules adreçades a
Observacions
Atenció dedicada a
Nivell d'exigència
Expressions estereotipades
Expressions d'estímul
Advertiments
Alabances
Models de conducta
Demanda de col·laboració
Dóna consells
Expressions que ridiculitzen
Utilitza augmentatius
Utilitza diminutius
Observacions

Analitza i compara les dades obtingudes i busca alternatives per a evitar l'ús discriminatori en la interacció amb les noies i els nois en la intervenció docent.

 1. Anàlisi de llibres, apunts i altres materials.
  Centre universitari:
  Localitat:
  Curs:
  Data d'observació:
  1ª observació 2ª observació 3ª observació  
  títol autor/a editorial títol autor/a editorial Títol autor/a editorial total total % %
text/il·lus- tracions text/ il·lus - traciones text/il·lus - traciones text Il·lustra- cions Text Il·lustra- cions
Nombre total de personatges
personatges femenins
personatges masculins
protagonistes femenines
protagonistes masculins
dones en rols passius o subordinats
homes en rols passius o subordinats
Dones amb feines remunerades
homes amb n feines remunerades
Dones exercint professions laborals
homes exercint professions laborals
dones amb responsabilitats
homes amb responsabilitats
Observacions

Analitza i compara les dades obtingudes i busca alternatives per a evitar l'ús d'estereotips relatius a les activitats de dones i homes en els materials escritos i llibres.