Document 1. BRÍGIDA TERRERA

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeix

Adaptació de la seva Suplicació al Consell de Cent

AHMB, Deliberacions del Consell de Cent, f. 171r-172r

A les grans savieses i molt honorables senyors consellers i Consell de Cent Jurats de la present ciutat de Barchinona. Amb tanta humilitat com pot exposa sor Brígida (…), la qual per espai de XXX anys continus ha estat i està i tant com visqui té el propòsit d'ésser resclusa en el resclusatge de Santa Margarida de la dita ciutat, lloc (…) edificat per espai de més de cent anys per cert honorable ciutadà de la dita ciutat en lo qual certa donzella filla seva (…) es reclogué i aquí acabà gloriosament els seus dies. I després es reclogué una molt devota dona anomenada sor Sança, companya de Santa Brígida, i després altres les quals en santa conversació per tot el temps de llurs vides han loablement continuat al servei diví. Que com ella i les altres (…) no estiguin sota alguna obediència (…) continuant voluntàriament llur bon propòsit. (…) La dita sor Brígida (…) suplica amb tanta humilitat com pot sigui de vostra mercè rebre i acceptar la casa del dit resclusatge i ella i les seves companyes en especial guarda i protecció de la dita Ciutat.