Document 2 - ROSA SENSAT

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeix

Les ciències en la vida de la llar.

Barcelona,Altafulla, 1998, p. 8-9

L'Economia domèstica com a conjunt de pràctiques casolanes trameses de mares a filles, i aplegades com a receptes en un llibre per a les noies perquè les aprenguin, ha desaparegut per donar pas a un concepte nou d'Economia domèstica, segons el qual les lliçons de cuina tenen, com a preparació, els treballs de laboratori, i les tasques domèstiques es fonamenten, en general, en principis científics. (...) La dona ha de saber la raó de les coses que fa, les causes determinants del fenòmens que es desenvolupen en la seva presència, el com i el perquè d'aquells senzills fets que regulen la vida de cada dia. (...) La dona ha de saber Física i Química. Són coneixements de cultura general que, ultra desenvolupar el seu esperit d'observació, li proporcionen una munió d'idees que no ha d'ignorar tot aquell, que aspiri a una mínima cultura i que són d'aplicació pràctica en les ocupacions que li atenyen. (...) La dona ha de saber Fisiologia. La salut dels individus de la seva família està en les seves mans i, si aquesta salut depèn de l'equilibri de les funcions vitals, necessita conèixer llur mecanismes i el tractament higiènic que els convé.