2.3 Incidència en el currículum: Recull de bones pràctiques

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeix

Ensenyament universitari

[contra] TAEDIUM

Grup de Recerca en Història Medieval i Innovació Docent Universitària, format per professores i professors especialistes en diverses matèries relacionades amb les fonts i la recerca històrica (Arxivística, Documentació, Paleografia, Filologia, Arqueologia, Història...), amb l'objectiu de traslladar el centre del procés d'aprenentatge del professorat a l'alumnat. Els seus projectes consideren de manera integrada l'experiència de les dones i els homes com subjectes històrics.

http://www.ub.edu/contrataedium/intro.htm

SED - SEMINARI D'ESTUDIS DE LA DONA

Ha coordinat les activitats docents i d'extensió universitària del Departament de Sociologia en els temes relacionats amb la situació social de les dones. En l'àrea docent, imparteix cursos de doctorat i seminaris. Les activitats d'extensió han inclòs la realització de jornades d'estudi i de conferències, a més de la publicació de diversos llibres i de comptar amb un centre de documentació especialitzat.

http://webs2002.uab.es/dep-sociologia/sed.htm

FILOSOFIA I GÈNERE

És un seminari d'estudis sobre la producció filosòfica femenina, creat el novembre de 1990 a la Universitat de Barcelona, per iniciativa de professores i investigadores dels departaments d'Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura (Facultat de Filosofia) i Filologia Grega (Facultat de Filologia). Entre els seus objectius figura la recuperació i estudi dels textos on és palesa la producció filosòfica de les dones des de l'Antiguitat fins els nostres dies.

http://www.ub.edu/filosofiagenere/

CENTRE DONA I LITERATURA

El Centre Dona i literatura començà les seves activitats el 1990 com a Seminari de literatura feta per dones. Una de les seves línies d'investigació és l'anàlisi i revisió de les humanitats, de les ciències socials i dels mitjans de comunicació des d'una perspectiva de gènere, raça i orientació sexual.

http://www.ub.edu/cdona/

DONES DE CIÈNCIA I HISTÒRIA

Espai del web del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa que ajuda a conèixer el difícil camí que van haver de superar algunes de les nostres antecessores, gràcies a les quals es van trencar algunes barreres de gènere que propiciaren l 'avenç de les dones en el món científic.
http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/recerca/programes_actuacions/dones/historia/index.html

L'INSTITUT INTERUNIVERSITARI D'ESTUDIS DE DONES I GÈNERE (iiEDG)

És un Institut creat a partir de la col·laboració de diversos grups de recerca pertanyents a set universitats catalanes. El seu objectiu era fonamentalment el reconeixement i la institucionalització dels estudis de dones i gènere en l'àmbit de la universitat.

http://www.iiedg.org/

ESCRITORAS Y PENSADORAS EUROPEAS

És un projecte d'investigació que es proposa donar a conèixer en llengua castellana les escriptores i pensadores europees des de l'Humanisme fins el segle XX, així com la creació de nous materials didàctics que puguin ser utilitzats per les Universitats Europees a través de la versió online.

http://www.escritorasypensadoras.com/

DUODA

DUODA és el Centre de Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona. Va néixer del desig d'un petit grup d'historiadores feministes de l'últim terç del segle XX de ser universitàries d'una altra manera.
Avui és un centre de recerca interdisciplinar dedicat a la investigació, la docència i la difusió a través de publicacions.

http://www.ub.es/duoda/

GREC

GRÈC (gènere, raça, ètnia i classe) és una iniciativa que va sorgir de professores de distintes especialitats (Antropologia, Història, Filologia) . amb la intenció d'impulsar els estudis d'aquestes temàtiques a través de la docència, publicacions, línies d'investigació, articles, congressos o conferències.

http://www.urv.cat/grups_recerca/grec/sito/index.htm

GRUP D'ESTUDIS DE GEOGRAFIA I GÈNERE

Aquest grup té com a objectiu principal la introducció de la perspectiva de gènere en la disciplina geogràfica. El concepte de gènere és transversal a molts camps de la geografia i la seva incorporació a la recerca en geografia aporta una perspectiva molt innovadora que contribueix a la renovació del cos teòric de la geografia, adequant-lo al context post-estructuralista de les ciències socials.

http://geografia.uab.es/genere/

MUJERES Y CIENCIA

Comissió del CSIC. Entre els seus objectius destaca l'anàlisi dels biaixos i carències introduïts històricament en el desenvolupament de la ciència per l'escassa presència de les dones a les institucions científiques i proposar mesures per a la seva correcció.

http://www.csic.es/mujerCiencia.do

Ensenyament secundari

CONTRA EL CURRÍCULUM OCULT: MATERIALS PER A LA COEDUCACIÓ

Els materials coeducatius inclosos en aquest llibre han estat dissenyats en el marc d'un projecte desenvolupat sota la iniciativa europea EQUAL anomenat DONA/HOME RURALS 2005-2007 i el seu objectiu principal ha estat la promoció de la igualtat d'oportunitats en l'entorn laboral, social i educatiu de les dones rurals de la província de Lleida.

"Contra el currículum ocult. Materials per a la coeducació". (PDF 3.135Kb)

LA QUÍMICA A LA CUINA

Una pràctica educativa innovadora, des de d'experiència quotidiana i els sabers de les dones.

http://www.sindicat.net/dona/coedprp.htm

http://ddd.uab.cat/pub/ciencies/16996712n1p12.pdf

CUINANT AL LÀBORATORI

Una proposta coeducativa per a la química de Batxillerat al voltant de cuina i ciència.

http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200607/memories/1707m.pdf

PERSPECTIVA COEDUCADORA DE LA DIDÀCTICA DE LA HISTÒRIA

Mostra de materials i recursos educatius, relacionats amb la didàctica de la història, per tal de desplegar i aprofundir els sabers i les experiències de les dones en diferents moments històrics.

http://www.xtec.cat/~jcabalei

GERMANES DE SHAKESPEARE

Una proposta no androcèntrica per a l'ensenyament de la literatura

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200405/memories/922m.pdf

LES TASQUES DOMÈSTIQUES

Projecte d'innovació docent sobre les tasques domèstiques a la llar, com una responsabilitat compartida.

http://www.eugenidors.net/www/coeducacio/index.htm