Quadre aplicacio: sabers de les dones

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeix

 1. Cerca exemples d'androcentrisme en els coneixements acadèmics del currículum, els materials i els treballs de recerca del teu Departament.
 2. Identifica coneixements, sabers i experiències de les dones en el teu àmbit de docència i recerca universitària.
 3. Identifica coneixement i sabers en els que les dones han fet aportacions en l'àmbit de la vida diària relacionades amb el teu camp de docència i recerca universitària.
 4. Identifica diferents tipus d'itineraris que han fet les dones -ja sigui en solitari, en els marges de la disciplina o en grups reconeguts per l'Acadèmia- en relació al currículum, els materials i els treballs de recerca del teu Departament.
 5. Analitza la participació de les dones en les tres dimensions del coneixement: producció, conservació i difusió en el teu àmbit de docència i recerca universitària.
 6. Cerca espais de coneixement i exemples de sabers i experiències de les dones, històrics i actuals, que es podrien incloure en el currículum, els materials i els treballs de recerca del teu Departament.
 7. Compara el significat i les implicacions dels conceptes d'androcentrisme i centralitat femenina en el teu àmbit de docència i recerca universitària.
 8. La centralitat femenina implica iniciar un procés de reconceptualització de les disciplines acadèmiques, com el que s'ha produït en Economia quan en el càlcul del PIB s'ha inclòs la quantificació econòmica dels treballs de cura desenvolupat per les dones en l'àmbit de la llar. Indica en quin moment es troba aquest procés de reconceptualització al teu àmbit de docència i recerca universitària
 9. Cerca exemples de bones pràctiques en la introducció dels sabers femenins a la Universitat de Lleida.
 10. Fes una relació de professors i un altra de professores més rellevants, tant en la docència com en la recerca universitària, indicant els títols,dels seus treballs:
Professors rellevants a la Universitat de LleidaProfessores rellevants a la Universitat de LleidaTreballs

 

 

 

 

 

Analitza i compara les dues relacions amb perspectiva de gènere i tenint en compte el lideratge femení i els saberes de les dones.

 1. Has vist l'exposició "Mujeres. Espejo de Culturas" del Museu Etnòlogic de Munich que s'ha exposat a Lleida fins al gener de 2010? Sinó l'has pogut veure busca informació en un cercador electrònic sobre l'exposició, la yakshi i les deeses de la fertilitat. Elabora algunes conclusions sobre la relació entre fertilitat, masculinitat i feminitat.