Quadre aplicació: sabers i coneixement acadèmic

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeix

 1. Quin va ser l'origen de la Universitat de Lleida?
 2. Cerca algun text històric que defensi l'educació de les dones.
 3. Cerca el nom d'alguna dona sàvia, monja o considerada bruixa, que practiqués la medicina o que curés a les persones al marge de la Universitat, a les terres de Lleida
 4. Cerca informació entorn a l'existència d'algun cercle de dones o convent de monges a les terres de Lleida que històricament practiquessin la medicina, fossin remeiares o fessin preparacions farmacològiques o remeis populars.
 5. Cerca més informació sobre Martina Castells i Ballespí, de nissaga de metges de Lleida, que estudià medicina entre 1877 i 1881, a Barcelona. Va fer l'examen de llicenciatura el 25 d'abril de 1882 i el doctorat el 9 d'octubre de 1882. Va morir aviat, als 31 anys, en el curs de la seva primera gestació.
 6. Quin any va tenir la Universitat de Lleida la primera dona estudiant matriculada?
 7. Cerca el seu nom i els estudis que va cursar.
 8. Quin any va tenir la Universitat de Lleida la primera dona titulada?
 9. Cerca el seu nom i els estudis que va cursar
 10. Quin any va tenir la Universitat de Lleida la primera professora?
 11. Cerca el seu nom i de què era professora.
 12. Es coneix el cas d'alguna dona que estudiés a la Universitat de Lleida, però no obtingués el títol?
 13. Coneixes el cas d'alguna dona titulada que no se li permetés l'exercici de la docència a la Universitat de Lleida?
 14. Fes una cerca sobre les dades actuals del nombre d'estudiants dones i homes, i el nombre de professorat dones i homes i fes un quadre per Facultats.
IndicadorUniversitat tradicionalUniversitat coeducativa
Tipus de ciència i coneixement acadèmic
Categorització dels sabers
Educació de les dones  
Ambit públic/privat
Límits dels sabers  
Relació educativa: autoritaria, de poder...
Presència de les dones  
Masculinitat i feminitat Masculinitat i feminitat hegemòniques Diferents models de feminitat i masculinitat
Presència de la cultura femenina/masculina en els currículums
Androcentrisme  
Participació de l'alumnat Protagonisme dels homes
Currículum ocult  
Altres categories de gènere