7.5 Detecció i prevenció de situacions de violència

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeix

marxa de les dones

forges

La detecció i la prevenció de la violència envers les dones és un indicador de qualitat de la Universitat, que ha de tenir una fonamentació teòrica, però també una base empírica basada en l'evidència i l'experiència.

Els millors programes preventius es basen en l'augment de l'autoestima i el reforçament positiu de les noies i les dones, i es centren en les conseqüències físiques i socials de les conductes agressives. Utilitzen metodologies reflexives i actives que comportin modificacions de conducta. És a dir, parteixen de l'autoreflexió, incorporant tècniques introspectives, de discussió, jocs de rol, compromís públic contra les violències i relacions abusives, etc. Tenen en compte l'etapa de desenvolupament en la qual es troben els homes a qui s'adreça. Contemplen el treball amb els models de masculinitat i feminitat hegemònics. I desenvolupen diverses actuacions al llarg del procés de detecció, prevenció i intervenció.

Els programes de prevenció de les violències envers les dones que es basen únicament en la informació (xerrades, conferències, preguntes i respostes) tenen poc efecte sobre les actituds i la conducta. És fonamental conceptualitzar: Què entenem per violència sexista? Què entenem per situacions de violència verbal, psicològica, física? Què entenem per relació abusiva? Què entenem per conflicte? Què entenem per gestionar les situacions de violència? Què entenem per intervenció davant de situacions de violència? Què entenem per autoestima i per reconeixement?

Per tal de dur a terme programes de prevenció de les violències universitàries cal aprendre a detectar quan i com es produeixen aquestes violències, quina valoració se'n fa i fins a quin punt els comportament que se'n deriven són encoratjats en els diferents sectors de la comunitat educativa. Finalment, cal establir el procés d'actuació davant de diferents situacions de violències i relacions abusives.

Atesa la importància dels currículums universitaris en la transmissió de les violències envers les dones, cal ressaltar la importància d'incloure en els programes de prevenció els canvis curriculars necessaris en els diferents disciplines.

Alguns exemples dels canvis curriculars que cal portar a terme passen per donar rellevància a la contribució històrica de les dones a la supervivència i la benestar de l'espècie humana en les diferents disciplines. Un altre exemple és la inclusió de les experiències de pau que les dones han portat a terme al llarg de la història, tan pel que han aportat a la història de la filosofia com pel que suposa de redescripció de la història de les civilitzacions.

Enllaços