7.1 Assetjament sexual, un indicador patriarcal

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeix

cartell roser

cartell 5

logo 2

La conceptualització de l'assetjament sexual, un terme recent, ha permès destapar la realitat d'indesitjades situacions sexuals que generacions de dones han hagut de patir. Malgrat tot, l'assetjament sexual continua essent un tabú i per tant desperta menor interès social.

La universitat com institució, així com el professorat universitari, transmeten sovint de manera inconscient una valoració positiva dels comportaments agressius dels nois, que es consideren "normals". Les violències a nivell del professorat són, per altra banda, també freqüents, tot i que cal evitar una victimització secundària del professorat facilitant una formació específica que permeti analitzar el propi model d'intervenció docent.

Darrerament, els mitjans de comunicació han recollit situacions d'assetjament sexual, desqualificació i altres maltractaments que han patit les dones per part d'alguns professors en una universitat determinada. Un tret comú és que poques dones s'atreveixen a denunciar els fets, seguint el mecanisme que converteix les víctimes en culpables. A més, la tendència tradicional de las autoritats universitàries és la d'amagar el delicte en nom del "prestigi de la institució". Un mirada no sexista assenyala que sancionar alguns responsables augmentaria l'esmentat prestigi i disminuiria de forma considerable la freqüència d'aquestes violacions, atès que la impunitat és la que afavoreix aquesta reiterada pràctica de manca de respecte a la dignitat i integritat de les dones.

En el cas de les estudiants, en alguns països aquests delictes arriben a afectar la meitat de la població estudiantil. L'abús entre un docent i una alumna o becària és contradictori amb el compromís de la universitat amb l'excel·lència acadèmica, ja que s'utilitza una posició de poder com una condició o requisit, per a una qualificació acadèmica. L'assetjament sexual a la universitat afecta a la persona que el pateix, a les seves relacions amb les persones docents, a les seves relacions personals, així com la seva salut i desenvolupament professional.

Enllaços