Equip

foto equip web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Personal del Centre Dolors Piera

Personal adscrit a projectes:

Personal col·laborador:

Becària de col·laboració

Personal en pràctiques