Memòries

El Centre Dolors Piera elabora una memòria acadèmica que presenta davant el Consell Assessor del Centre Dolors Piera i del Consell de Govern de la Universitat de Lleida.

Pots consultar les memòries del Centre Dolors Piera en els següents enllaços:

Memòria curs 2006-2007

Memòria curs 2007-2008

Memòria curs 2008-2009

Memòria curs 2009-2010

Memòria curs 2010-2011

Memòria curs 2011-2012

Memòria curs 2012-2013

Memòria curs 2013-2014

Memòria curs 2014-2015

Memòria curs 2015-2016