Jornada de la Conciliació a la Corresponsabilitat

jornada conciliacioLa jornada de la conciliació a la corresponsabilitat , organitzada pel Centre Dolors Piera, commemora el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. La dedicació més gran de les dones a les tasques de cura és un element central en el manteniment dels nivells de discriminació laboral de les treballadores, en l'accés a l'ocupació, a la formació i a la promoció i en el reconeixement professional i retributiu. És per això que les diferents mesures a adoptar en matèria de conciliació s'han d'enquadrar des d'una perspectiva més integral orientada a l'eliminació de les diverses formes de discriminació i per a la igualtat efectiva de dones i homes. La sessió té per objectiu analitzar com la conciliació es pot fer de forma igualitària per a homes i dones, o dit d'una altra manera: com es pot fomentar la coresponsabilitat des de la cultura del treball.

Podeu descarregar-vos el dossier.

Programa

Inscripció

Al formulari en línia (Les places són limitades i es cobriran per ordre d'inscripció). El termini d'inscripcions finalitzarà el dia 2 de març de 2018, llevat que s'omplin totes les places abans.