Economia, ocupació i igualtat de gènere

Curs de Lliure Elecció Economia, ocupació i igualtat de gènere s'ofereix a l'estudiantat de Llicenciatures i Diplomatures i al públic en general. Aquesta jornada s'organitzarà en el marc dels actes per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març i estan reconegudes amb 1 crèdit de Lliure Elecció.

Dades generals:

Objectius:

Continguts:

Avaluació: