Cursos de Lliure Elecció i Matèria Transversal 2013/2014

El Centre Dolors Piera organitza cursos de Lliure Elecció (alumnat d'antigues llicenciatures i diplomatures) i cursos de Matèria Transversal (alumnat de graus).

Matèria Transversal: Societat, cultura i igualtat de gènere (1r semestre, 2 crèdits); Igualtat d'oportunitats entre dones i homes: aplicació pràctica en l'educació (2n semestre, curs online, d'1 crèdit) i Gènere, construccions culturals i intervenció social (2n semestre, 3 crèdits).

Cursos de Lliure Elecció: VI Jornades Dones i igualtat de tracte en el món rural i Art i igualtat de gènere (d'1 crèdit de lliure elecció, cadascun).

Societat, cultura i igualtat de gènere (1r semestre, 2 crèdits de Matèria Transversal)

Igualtat d'oportunitats entre dones i homes: aplicació pràctica en l'educació (2n semestre, online, 1 crèdit de Matèria Transversal)

Gènere, construccions culturals i intervenció social (2n semestre, 3 crèdits de Matèria Transversal)

VI Jornades Dones i Igualtat de Tracte al Món Rural (1 crèdit de Lliure Elecció).

Art i igualtat de gènere (1 crèdit de Lliure Elecció)

Vegeu més detall dels cursos clicant sobre l'enllaç de cadascun d'ells.

IMPORTANT: Les persones interessades hauran d'inscriure's mitjançant el formulari d'inscripció, tenint cura d'introduir totes les dades de contacte correctament, especialment el nom i cognoms, el DNI, el telèfon i el correu electrònic. Un cop s'hagi efectuat la inscripció i quinze dies abans de l'inici del curs, us enviarem la butlleta de pagament, en el cas que sigui oportú, que s'haurà de retornar al Centre Dolors Piera segellat per l'entitat bancària.