Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Estudis

Campus d'Excel·lència

L’estudi La igualdad de oportunidades en los Campus de Excelencia: estado de la cuestión y propuestas de actuación ha estat elaborat en el marc de la convocatòria de les subvencions públiques destinades a la realització de postgraus oficials d'igualtat entre dones i homes, accions complementàries a la investigació en l'àmbit universitari i activitats de les unitats d'igualtat de les universitats, per a l'any 2011, del Ministerio de Sanidad, Servicios SOciales e Igauldad – Instituto de la Mujer («BOE» núm. 133, de 4 de juny de 2011, pàgines 55182 a 55213), Referència: 2011-0001-ACT-00226.

Les universitats, com a transmissores de valors, no poden romandre alienes a la promoció de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Així ho estableixen lleis com la LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. El Programa Campus d'Excel•lència Internacional, en el marc de la Tercera Missió de l'Estratègia Universitat 2015, estableix la Responsabilitat Social Universitària com un dels eixos estratègics de compromís social.

Aquest estudi és el resultat de l'anàlisi de les activitats en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones als Campus d'Excel•lència Internacional (CEI) aprovats en les convocatòries del Ministeri de Ciència i Innovació per als anys 2009 i 2010. Té per objectius correlacionar la igualtat de gènere amb l'excel•lència, visibilitzar les polítiques i activitats en matèria d'igualtat d'oportunitats dels CEI i promoure el disseny d'accions pròpies comptant amb els òrgans existents a les universitats que tenen competències en aquesta matèria, com són les unitats, oficines o observatoris d'igualtat de les universitats espanyoles.

Aquest estudi està publicat al número 2 de la Col·lecció Estudis.

Violència de gènere

El Centre Dolors Piera de la UdL amb el finançament de l’Instituto de la Mujer i el Fons Social Europeu, ha portat a terme la investigació "Sondeig a l'alumnat de la UdL sobre percepció de la violència de gènere en l'entorn universitari". Per a la realització de l’estudi s’ha enquestat el 60,8% de l’alumnat que l'any passat cursava primer i el 40,6% de l’alumnat que feia tercer l'any passat, per tal de comprovar si, en el transcurs de l'etapa universitària, poden canviar les seues creences sobre el tema, a més d'identificar el grau de detecció, tolerància i denúncia de possibles casos de violència de gènere i proposar mesures de sensibilització. Els resultats obtinguts confirmen la tolerància per part de l'alumnat de situacions de violència que no són físiques i la falta de conscienciació sobre la violència de gènere, per tant, justifiquen el disseny de les mesures proposades de sensibilització i prevenció per implementar en l'entorn de la UdL.

La violència de gènere és un fenomen social que es dóna en totes les esferes de la societat, fins i tot a la universitat. Són diverses les investigacions internacionals i nacionals que adverteixen de l'existència de violència de gènere en entorns universitaris. La investigació que presentem es basa en un sondeig realitzat a l'alumnat de la Universitat de Lleida (UdL) amb una mostra de 1.679 persones (el 30% del seu alumnat de grau) durant el curs 2011/12. I té per objectiu general conèixer la percepció de l'alumnat sobre la violència de gènere. Els resultats obtinguts confirmen la tolerància per part de l'alumnat de situacions de violència que no són físiques i la falta de conscienciació sobre la violència de gènere, per tant, justifiquen el disseny de les mesures propostes de sensibilització i prevenció per implementar en el entorn de la UdL.

Aquest estudi està publicat al número 1 de la Col·lecció Estudis

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto