Per què no puc fer-ho? 2013

3 Les eleccions acadèmic-professionals segueixen, encara avui, marcades pel fet de ser noia o noi, de ser dona  o home. Concretament, en l'elecció d'estudis s'observa que les carreres típicament femenines són les orientades a professions de tipus assistencial o a l'ensenyament, mentre que les més masculinitzades estan orientades més a aspectes instrumentals ( estudis d’electrónica, informática, educació física…) la jornada Per què no puc fer-ho? permet trencar amb la influència dels estereotips de gènere de cara a l'elecció de les carreres universitàries.

Consulteu el tríptic de l’activitat.

 

Enguany, el 8 de novembre de 9.00 a 14.00h a la Universitat de Lleida, en el marc de la jornada Per què no puc fer-ho? es presentaran els estudis de la Facultat de Medicina, concretament el grau de Nutrició humana i dietètica, als nois, i els estudis de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) a les noies. Les activitats previstes inclouen una presentació dels estudis, així com les seves sortides professionals, visites guiades i tallers pràctics, a diverses aules de Medicina i  d’INEFC . 

Aquesta jornada és una adaptació dels projectes europeus Girl’s Day i Boy’s Day. El Girl’s Day (’El dia de les noies’) i el Boy’s Day (’El dia dels nois’, Jung’s Tag, en alemany) van nàixer el 2001 i el 2005 a Alemanya, respectivament. Actualment, el Girl’s Day es celebra a Luxemburg, Holanda, Espanya, Pol·lònia i Kosovo. A Espanya, va començar a Saragossa, el 2008 i poc després es va ampliar la seva celebració a Gijón, Tarragona, Barcelona i a Lleida. El projecte per als nois i les noies es realitza conjuntament a Suïssa,. La Universitat de Lleida celebra també des del 2010 les dues iniciatives en una de sola: Per què no puc fer-ho?

Tallers a INEFC (noies)
TALLER A: Salta a les proves d’accés.
TALLER B: Més enllà del Fitness
TALLER C. Cuida el teu cos.
TALLER D: Organització esdeveniment esportiu de lleure
TALLER E: Expressió corporal.
TALLER F: Formar formadors/es en Activitat física i esport. 

Tallers a la Facultat de Medicina (nois)
TALLER A: Avaluació antropomètrica.
TALLER B: Receptors d’amargor i variacions genètiques.
TALLER C: Valoració de productes light o zero.
TALLER D: Determinació de Capacitat Antioxidant d’aliments
TALLER E: Capacitat Antioxidant a l’orina.
TALLER F: Determinació dels llindars del gust.

Consulteu el programa de la jornada (Grup I)

Consulteu el programa de la jornada (Grup II)

L’esdeveniment l’organitza el Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la Universitat de Lleida, amb el suport de l'Institut de Ciències de l'Educació, la Facultat de Medicina i l’INEFC.