Manifest de la Comissió Dones i Ciència del CIC amb motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones

La violència contra les dones és considerada un atemptat contra els drets humans pel Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica (Conveni d'Istanbul, 2011) i per la Resolució del Parlament Europeu, de 26 de novembre de 2009, sobre l'eliminació de la violència contra la dona.

D'acord amb la Recomanació 19 sobre Violència contra les dones (1992), de la CEDAW, la violència de gènere és constitutiva de discriminació de gènere i pot violar els drets a la vida, a no patir tortures o tracte o pena cruel, inhumà o degradant, a la igual protecció segons les normes humanitàries en cas de conflicte armat, a la llibertat i la seguretat de la persona, a la igualtat de protecció legal, a la igualtat en la família, a la protecció igual de la salut mental, o a condicions de treball justes i equiparables.

La violència contra les dones en els campus universitaris també és comú a totes les nostres universitats, tant si es tracta d'estudiants com de totes les treballadores al seu servei.

La comunitat universitària reconeix la gravetat d’aquesta xacra i per això demanem el compromís institucional en la lluita contra totes les formes de violència, tant si tenen incidència als nostres campus universitaris, com si són externes al món acadèmic. Les universitats són institucions centrals a la societat catalana i a elles els hi correspon liderar aquesta transformació social en l’àmbit educatiu, al costat i alineades amb el lideratge transversal del moviment feminista, que reconeixem i reivindiquem.

Aquest llarg camí ja compta amb importants iniciatives, com ara els protocols contra les situacions de violència que pateixen les dones al món universitari, però el recorregut és llarg i dificultós. Les nostres universitats han de ser formadores de dones lliures, sense por, dones referents a la nostra societat, en un clima amic, de tolerància zero a tot tipus de violència. I al mateix temps, també hem de ser formadores d’homes responsables i respectuosos. Perquè el dret a viure lliures i segures és un dret humà.

I per això reivindiquem la transferència dels recursos suficients per a dur a terme aquesta tasca de transformació social, a través de l’eina fonamental, l’educació, la formació dels futurs i les futures ciutadanes, els referents del futur, perquè es puguin alliberar i ens puguin alliberar a totes i a tots dels models de dominació patriarcal que són la base de les violències masclistes. Per tot això reivindiquem un present i un futur on les nostres universitats siguin socialment responsables i compromeses amb aquest anhel.