Con la A

Us convidem a conèixer Con la A, una revista digital, caracteritzada per la seva pluralitat, independència, tarannà crític, innovador i rigorós. Els seus articles estan elaborats des d'un tractament no sexista de la informació.

Les col·laboradores són expertes de tots els àmbits de la societat (periodistes, pensadores, polítiques, empresàries, economistes, educadores, sindicalistes, professionals, treballadores, rurals, urbanitas, agrícoles, ramaderes, creatives, artistes, literates, científiques, artesanes, sanitàries, etc.), estatals i internacionals, ja que traspassem fronteres de la mà de professionals d'Amèrica Llatina, de l'àrea mediterrània i d'Europa. De periodicitat bimensual, sortirà els dies 8 i 25 de cada mes.

Consulteu els números anteriors:

Número 0: Boceto de presentación

Número 1: Mujeres ante la crisis

Número 2: Políticas de igualdad

Número 3: El impacto del modelo de salud

Número 4: Al mundo literario le falta la A

Número 5: Empresarias, directivas y emprendedoras

L'adreça web de la revista és: http://revista.conlaa.com