Xarxa Vives

La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l'acció conjunta de 21 universitats de 4 estats europeus en ensenyament superior, recerca i cultura. Des de l'any 1994, ofereix una plataforma que lidera serveis per a universitats, organitzacions públiques i privades i societat, amb l'objectiu de contribuir al procés de construcció i de desenvolupament econòmic i social d'aquesta regió universitària transfronterera de l'Europa Mediterrània.

En la Xarxa Vives es va crear el 2 de desembre 2013 el Grup de Treball d'Igualtat de Gènere per :

Les temàtiques que s'estableixen per realitzar un pla de treball en l'any 2014 són:

  1. Incorporar de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.
  2. Protocols d'actuació en situacions d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe. Proposta d'accions durant el 2014 per donar compliment aquest objectiu són:
    • Anàlisi dels protocols existents a les universitats xvu
    • Disseny d'una guia per a l'elaboració d'un protocol universitari per a la prevenció i intervenció davant situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe a la universitat
    • Presentació dels protocols i de la guia per a la prevenció intervenció davant situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe

Manifest presentat al consell general de rectors/as de la Xarxa Vives el 24 de gener de 2014.

Composició del grup de treball: