6 de febrer. Dia Internacional de Tolerància Zero amb la MGF

6 de febrer. Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina

La mutilació genital femenina (MGF) comprèn tots els procediments consistents en alterar o danyar els òrgans genitals femenins per raons que no tenen res a veure amb circumstàncies mèdiques, i és reconeguda internacionalment com una violació dels drets humans de les dones i nenes.

La MGF reflexa una desigualtat entre els sexes molt arrelada i constitueix una forma extrema de discriminació envers dones i nenes. La pràctica viola els seus drets a la salut, la seguretat i la integritat física, el dret a no ser sotmeses a tortures i tractes cruels, inhumans o degradants, i el dret a la vida en els casos en què el procediment acaba produint la mort.

Per poder abandonar la pràctica de la mutilació genital femenina, és necessari realitzar esforços sistemàtics i coordinats que involucrin a les comunitats senceres amb un enfocament cap als drets humans i la igualtat de gènere. Aquests esforços han d'incidir en el diàleg social i l'empoderament de les comunitats per a actuar col·lectivament i posar fi a la pràctica. També han d'atendre's les necessitats de salut sexual i reproductiva de les dones i nenes que sofreixen les seves conseqüències.

Amb l'objectiu d'erradicar i crear consciència sobre la gran problemàtica de la pràctica de la mutilació genital femenina, va sorgir la necessitat de crear un Dia Internacional per reivindicar i fer veure la repercussió d'aquesta pràctica, i les terribles conseqüències que això té sobre un gran nombre de nenes i dones en moltes societats del món. És per això que el dia 6 de febrer està declarat com a Dia Internacional de Tolerància Zero amb la MGF, perquè ha de ser aquesta l'actitut quan ens trobem davant una situació tan discriminatòria com aquesta: donar-li nula tolerància i adoptar una posició taxativament oposada.