Tallers per la igualtat

Els tallers per a la coeducació que us presentem estan adreçats a centres de secundària, amb un triple objectiu: fomentar la coeducació a primària i secundària, donar a conèixer a la comunitat educativa de Lleida el fons bibliogràfic i documental del Centre d'Estudis i Documentació de la Dona (C.E.D.D), amb seu a la biblioteca de la UdL i, finalment, fomentar els treballs de recerca de segon de batxillerat amb el gènere com a objecte d’estudi.

Cada apartat compta amb una introducció seguida de diverses fitxes amb les que treballar els conceptes que s'exposen. Veureu que al començament de cada fitxa hi ha un botó per a descarregar l'article sencer, que inclou la presentació que es pot llegir al web així com els materials emprats.

Cada article inclou:

  • Els objectius didàctics
  • Les competències a asolir
  • Els continguts
  • La Temporalització, on podreu veure el temps total de l'activitat i, també, la durada de cadascuna de les seves parts.
  • La Metodologia
  • El desenvolupament de l'activitat
  • L'avaluació
  • Els materials i les fonts emprades. Dins d'aquesta secció hi podreu trobar les fitxes per a desenvolupar l'activitat.

També podreu complementar la informació dels tallers mitjançant el glossari sobre conceptes de gènere.