Mitjans de comunicació i publicitat sexista

Els mitjans de comunicació són elements transmissors d'ideologia. Es per això que tant a les ràdios, com a la premsa escrita o als diferents canals de televisió es continuen perpetuant situacions de discriminació de les dones i/o es continuen llençant missatges i representacions en els que els homes i les dones queden estereotipats en funció del seu gènere.

La publicitat del segle XXI ha canviat força respecte a la que podíem veure fa vint anys. No obstant això hi ha nexes d'unió entre aquella antiga propaganda i l'actual, ja que es continuen emetent anuncis que fomenten la violència de gènere o que presenten una imatge estereotipada de l'home i de la dona, potenciant els rols de gènere, que no aposten per la igualtat o per la corresponsabilitat en les tasques de la llar.

Per aquest motiu, dins d'aquest apartat trobareu tres activitats destinades a analitzar els mitjans de comunicació escrits i la publicitat, tant estàtica com dinàmica, i donar compte de les discriminacions i situacions sexistes que afecten tant a homes com a dones.

La realització d'aquestes activitats suposaran el foment de valors positius entre l'alumnat, com son el respecte a la diferència, el rebuig a qualsevol forma de violència o de discriminació per raó de sexe, el reconeixement del sexisme, dels estereotips i rols de gènere existents en els mitjans de comunicació presents en la nostra societat.