Estereotips i rols de gènere

Els estereotips de gènere són idees preconcebudes, val a dir prejudicis, que s'han anat construint i transmetent en les societats amb el pas del temps. Són, doncs, construccions culturals i socials que classifiquen els atributs psíquics i físics de les persones, dividint-los en homes i dones, i limitant les seves respectives possibilitats de desenvolupament de certes capacitats personals, culturals, socials, econòmiques, polítiques, esportives, emocionals, etc.

D'altra banda, els rols de gènere expressen el comportament que, en una societat concreta, s'espera d'una persona per raó del seu sexe. Per exemple, un dels rols assignats tradicionalment als homes és el de ser responsables de les activitats productives i les activitats de representació política. Per altra banda, un dels rols assignats tradicionalment a les dones és tenir cura de les persones dependents (mainada i individus d'edat avançada), el manteniment de la llar, a banda de ser la responsable de les relacions afectives.

Els estereotips i els rols de gènere estan molt presents en la nostra societat. Podem trobar-los en els mitjans de comunicació, en la publicitat de nombrosos productes, en el llenguatge que emprem i llegim a diari, en l'assignació de responsabilitats i obligacions dins de la família, en el desenvolupament de les relacions afectives. És doncs un element transversal en la nostra societat que és necessari treballar per alliberar als homes i a les dones dels seus condicionants socials i de gènere i aconseguir persones lliures, amb desitjos independents i expectatives de vida diferents.

La necessitat de desmuntar aquests estereotips de gènere és una de les obligacions que tenim com a societat per fer les persones més lliures. Per aconseguir-ho, en aquesta secció trobareu cinc activitats relacionades i que us permetran treballar entre l'alumnat els valors de la empatia, la solidaritat, la llibertat per la tria del propi futur professional o el reconeixement a les aportacions de les dones a la història de la Humanitat.