Taller de bicicletes

Objectius didàctics

 • Debatre els següents conceptes: segregació horitzontal, discriminació directa per raó de sexe, estereotips i rols de gènere.
 • Emprar la empatia i la solidaritat en situacions discriminatòries.
 • Analitzar situacions de discriminació directa o indirecta en l'àmbit laboral per raó de sexe.

Competències a assolir

 • Capacitat d'empatia envers l'altre.
 • Capacitat de visualitzar en quin moment es produeix una situació de discriminació per raó de sexe.
 • Capacitat d'identificar que la base de les discriminacions per raó de sexe es troba en els estereotips i rols de gènere assignats social i culturalment.

Continguts

 • Conceptes
  • Segregació horitzontal.
  • Divisió sexual del treball.
  • Discriminació per raó de gènere.
 • Procediments
  • Anàlisi crítica dels papers representats en un joc de rol.
  • Representació de situacions de discriminació en l'àmbit laboral.
  • Descripció d'estats d'ànim.

Temporalització

 • 1 sessió de 50 MINUTS:
  • 15 minuts per llegir i contestar les preguntes del text.
  • 20 minuts per dur a terme el joc de rol "Taller de bicicletes".
  • 15 minuts per fer un debat en gran grup sobre el joc de rols.

Metodologia

 • Participativa.
 • Joc de rol.
 • Debat en gran grup.

Desenvolupament de l'activitat

Proporcionem la fitxa 1 a l'alumnat, de manera individual, per a que la llegeixin i contestin les preguntes que es fan. Donem un temps de 15 minuts per fer-ho.

Un cop revisades les respostes de l'alumnat, proposem la realització d'un joc de rol a partir de la fitxa 2. Demanem que surtin persones voluntàries, un noi i una noia, per representar els dos rols. Un cop tenim les persones participants, els hi donem la fitxa 2 i els fem sortir de la classe per a que puguin preparar, durant uns minuts, els seus papers. Tractarem de que els nois facin tant el paper de les noies com les noies, el dels nois. D'aquesta manera, aconseguirem fomentar l'empatia per l'altre, al posar-los en el rol de l'altra persona i fer-los viure una situació discriminatòria.

Mentre les persones voluntàries són fora de l'aula, donarem instruccions a la resta de la classe per a que anotin les reaccions que observen en el company i la companya. Aquestes anotacions les realitzaran a la fitxa 3.

Es durà a terme la representació del joc de rol i l'anàlisi de la situació, tant per part de les persones que l'han interpretada, com de les persones que l'han analitzada a partir de la fitxa 3. Temps total per la representació: 20 minuts.

Finalment, un cop acabada la representació s'iniciarà un debat d'aproximadament 15 minuts en que preguntarem a l'alumnat com s'han sentit els personatges i que ha succeït en cada moment.

Conclusió final a la que arribar amb el grup-classe:

Els homes no troben tantes dificultats com les dones en el desenvolupament d'una carrera professional, tant si aquesta es basa en treballs "tradicionalment" assignats a les dones o als homes. Per contra, les dones, quan volen realitzar una tasca "típicament" masculina es troben amb moltes més dificultats. És el que es coneix com a segregació horitzontal, i constitueix una de les discriminacions en el món del treball que pateixen les persones. El concepte fa referència a que homes i dones, però especialment aquestes últimes, es veuen "destinades" a realitzar tasques suposadament de dones. Quan volen entrar en un nínxol laboral masculinitzat (és a dir, on hi ha molts homes treballant, com per exemple, la construcció o el cos de bombers), troben problemes de rebuig per part dels altres treballadors masculins i de la societat. D'altra banda, han de demostrar molt més que els homes que tenen qualitats suficients per fer aquestes feines, suposadament d'homes.

Avaluació:

L'avaluació qualitativa de l'activitat es farà a partir del treball amb la fitxa 3 (Avaluem els personatges del joc de rols) que realitzarà l'alumnat assistent.

Materials i fonts emprades

Font emprada:

 • Taller i fotografies extretes de l'annex 16 del llibre:
  VVAA (2007): "COEDUCACIÓN DESDE LA CORRESPONSABILIDAD PATERNA. Unidad Didáctica para intervenir socioeducativamente con alumnado de Educación Infantil y Primaria". Jerez de la Frontera. Delegación de Igualdad y Salud. Programa Hombres por la Igualdad www.educarueca,org.