DISCRIMINACIÓ RETRIBUTIVA

Concepte que fa referència al trencament del principi d'igualtat entre les persones en quant a salari rebut per la realització d'una mateixa feina. Les causes principals de la discriminació salarial envers les dones són la menor valoració dels llocs de treball, la classificació professional discriminatòria en relació amb el gènre i la configuració dels salaris i dels complements. Per exemple, segons dades del Anuari 2009, Dones i Treball. Publicació Estadística del Departament de Treball, a Catalunya, l'any 2007, les dones tenien un salari brut mitjà anual de 18.136,60 euros i, els homes, un salari brut mitjà anual de 25.109,98 euros.