ESTEREOTIP

Concepte que fa referència a la construcció i transmissió social i cultural de concepcions, opinions, prejudicis sobre unes determinades persones. No tenen una base científica, pel que no podem dir que siguin veritat. Per exemple: la gent d'Andalusia no treballen; els catalans i les catalanes són molt "peseteros", "agarrats, etc.)