Sistema Patriarcal

Concepte que es refereix a l'organització sociocultural en la qual el domini de l'home estructura la totalitat de les relacions socials. Ideológicament, el patriarcat estableix com a natural la valoració desigual d'homes i dones, atorgant superioritat als homes i inferioritat a les dones. Per exemple, el sistema patriarcal estableix que el treball d'un home és superior a d'una dona, motiu pel qual encara existeix una clara discriminació retributiva a favor dels homes.

Més en aquesta categoria: « Teoria Sexe/Gènere Sexisme »