Teoria Sexe/Gènere

Teoria que ens serveix per explicar la gran majoria de discriminacions sobre la dona. El problema és que molts cops no sabem diferenciar el sexe del gènere.

El sexe és el conjunt de diferències físiques, biològiques i anatòmiques que divideixen els individus d'una espècie en mascles i femelles. Per exemple, les característiques biològiques determinen que només les dones poden parir i alletar els seus fills i/o filles.

El gènere és una construcció social i cultural basada en les diferències biològiques entre els sexes que assigna diferents característiques emocionals, intel·lectuals i comportaments a dones i homes. Conceptualització que varia segons la societat i l'època històrica. A partir d'aquestes diferències, el gènere configura les relacions socials i de poder entre homes i dones. Per exemple, tradicionalment s'ha atribuït a les dones la funció de tenir cura dels fills i/o filles, però no hi ha cap raó biològica que expliqui per què han de ser les dones les que duguin a terme aquestes tasques de cura.