Androcentrisme

Adopció d'un punt de vista en que l'home és el centre i la mesura del món. Es refereix especialment a aquells homes que s'han situat al centre hegemònic de la vida social. Correspon a una visió del món centrada en l'home que obvia i invisibilitza el punt de vista femení, infravalorant o negant les seves aportacions a la societat i a la cultura, així com les seves experiències, ja que el seu punt de vista no és vàlid en una societat dominada per postures androcentristes.