CORRESPONSABILITAT EN EL REPARTIMENT DE LES TASQUES DOMÈSTIQUES

És un concepte que es refereix al repartiment de les responsabilitats domèstiques entre homes i dones. És a dir, afavorir la participació de les dones en l'espai públic potenciant la corresponsabilitat dels homes en les activitats d'àmbit familiar o de l'espai privat. Per això és necessari canviar la relació preexistent entre aquests dos espais, públic i privat, considerant que tots dos, interdependents i complementaris a la vida, tenen la mateixa importància.