COSIFICACIÓ DE LA DONA

Cosificar la dona significa fer ús d'ella o de la seva imatge per a finalitats que no la dignifiquen ni com a dona ni com a ser humà. La forma més freqüent de cosificació de la dona és la cosificació sexual: se la converteix en un objecte sexual a disposició de l'home. Són exemples de cosificació els anuncis impresos, televisius i d'altres tipus en que a la dona se la deixa veure com un mer objecte que ha de ser explotat i exposat al costat d'eines, cigars, licors, tractors, automòbils, desodorants i un llarg etcètera de productes que les empreses volen vendre.

La majoria de vegades, la cosificació del cos de la dona es produeix en base a un aïllament o èmfasi que se li dóna a una zona concreta del cos, com per exemple la boca o els pits i altres zones eròtiques, en detriment d'altres. Aquest erotisme no es produeix únicament a partir de la nuesa, si no que també sorgeix del context, d'objectes, del posat del subjecte, del vestit o accessoris, de la manera de portar-los i, inclús, de la manera de mostrar o d'ocultar el propi cos.