COEDUCACIÓ

La Coeducació és una metodologia educativa destinada a minimitzar els efectes i conseqüències d'una educació sexista sobre els nens i les nenes. Coeducar és:

  • Educar per a que els nens i les nenes se sentin be sent allò que vulguin, sense restriccions ni limitacions per causa del sexe.
  • Emprar un llenguatge que representi ambdós sexes.
  • Ampliar les oportunitats educatives i formatives de totes les persones.
  • Donar el mateix valor al fet de ser home o al fet de ser dona.
  • Educar a dones i homes lliures proporcionant-los-hi coneixements que els ajudin a entendre el funcionament de la societat, donant-los-hi l'oportunitat de conèixer i treballar sobre les seves emocions i sentiments, estimulant-los a tenir en compte que necessiten i són necessaris per les persones amb les que conviuen en societat.

Quan parlem de coeducació trobem el perill de caure en algunes errades metodològiques, com per exemple que el model coeducatiu no equival en cap supòsit de l'escola mixta. El fet que nens i nenes vagin comparteixin escola és un pas cap a la igualtat de les persones, ja que posa fi a la segregació educativa per raó de sexe. No obstant això, que l'escola sigui mixta no vol dir que la metodologia educativa sigui coeducativa ja que a les escoles, a través, per exemple, dels llibres escolars, de les formulacions de problemes matemàtics o de les il·lustracions que acompanyen els exercicis, es continua emprant una metodologia educativa sexista, amb expectatives diferenciades per homes i dones.