El refranyer popular català

Objectius didàctics

 • Conèixer els rols i els estereotips de gènere transmesos a través dels refranyer popular català.
 • Identificar els mecanismes de discriminació i de violència mitjançant els quals es reflectien les diferents conductes que es donaven a la societat.
 • Donar compte del paper de subordinació que històricament ha tingut la dona envers a l'home.
 • Detectar el sexisme implícit en el llenguatge.

Competències

 • Visualització del fet que alguns refranys populars contenen elements sexistes, discriminatoris i violents.
 • Capacitat d'anàlisi critica.
 • Desenvolupament de treball col·laboratiu entre l'alumnat.

Continguts

 • Conceptes
  • Estereotips i rols de gènere
  • Discriminació per raó de gènere.
  • Divisió sexual del treball
 • Procediments
  • Lectura i reflexió crítica dels refranys populars catalans amb perspectiva de gènere.
  • Modificacions de contingut i forma dels refranys populars catalans.

Temporalització

 • 1 sessió de 50 MINUTS
  • 20 minuts per treballar la fitxa 1 en petits grups.
  • 20 minuts per l'exposició de cada grup.
  • 10 minuts per l'establiment de conclusions finals.

Metodologia

 • Reflexiva.
 • Participativa.
 • Col·laborativa
 • Treball en petits i en grans grups.

Desenvolupament de l'activitat

Dividim la classe en petits grups de 3 o 4 persones. A cada grup li proporcionem una selecció d'entre 5 i 10 refranys de la fitxa 1: "Refranys populars" per a que els analitzin seguint les preguntes de la fitxa 2: "Treballem els refranys". Tenen 20 minuts per posar-se d'acord i respondre-les.

Un cop passat aquest temps prudencial, cada grup exposarà quins refranys ha analitzat i quines són les conclusions a les que han arribat a partir de la fitxa 2 (20 minuts).

Finalment, endegarem un debat per acabar d'assentar els següents conceptes: teoria sexe/gènere; rols i estereotips de gènere; violència de gènere; discriminació i situació social de la dona (10 minuts).

Avaluació

Qualitativa. Es realitzarà a partir del treball en petits grups a partir de la fitxa de treball 2.

Materials emprats i fons d'informació

Fonts emprades

 • Taller adaptat a partir del document:
  Equipo de Educación en Derechos Humanos (2006): "Prou violència contra les dones! Propostes didàctiques". Madrid. Amnistia Internacional. Pàg. 37

Altres fonts

 • Calero Fernández, Mª Ángeles (2010): "La imagen de la mujer a través de la tradición paremiológica española (lengua y cultura)"
  Disponible on-line a: hdl.handle.net/10803/1604
 • Fernández Poncela, Anna M. (2002): "Estereotipos y roles de género en el refranero popular. Charlatanas, mentirosas, malvadas y peligrosas. Proveedores, maltratadores, machos y cornudos". Barcelona. Biblioteca A. Sociedad; 46. Anthropos Editorial.