Llenguatge inclusiu i comunicació col·laborativa

El llenguatge és un eina comunicativa imprescindible pel desenvolupament de les relacions socials i de la Humanitat. No obstant això, el llenguatge, com molts altres aspectes socials, culturals, està condicionat pel gènere de les persones. Ja en les societats primitives va començar a existir la divisió sexual del treball. L'home quedava a les esferes de representació política i de treball a l'esfera pública i la dona, a les esferes de cura de les persones i del treball a l'àmbit privat, el de la llar.

Aquesta divisió tan asimètrica de rols propicia que els homes controlin el poder polític, social, cultural i econòmic des de temps immemorials. I, com deia Celia Amorós "es sabido que quien tiene el poder es quien da nombre a las cosas". Així doncs els homes han estat els encarregats de donar significat a les coses i de controlar la producció de coneixement, silenciant el paper de la dona, ja que allò que no es anomenat queda invisibilitzat.

Suposament, el llenguatge emprat al llarg de la història ha estat neutre. No obstant això, la realitat és que l'ús del genèric masculí per anomenar allò masculí i femení acaba per invisibilitzar les dones. Per exemple, quan emprem el genèric masculí: ciutadans, suposadament ens estem referint als ciutadans i a les ciutadanes. No obstant això és obvi que la paraula ciutadans exclou tota una part de la població: la femenina.

És per això que existeix la necessitat d'impulsar un llenguatge inclusiu en el que s'inclogui tant a les dones com als homes. Per dur a terme aquesta necessitat es proposen l'ús de mots genèrics inclusius (ciutadania, joventut o equip mèdic); dobles formes (els ciutadans i les ciutadanes; les metgesses i els metges); formes abreujades (ciutadans/anes; metges/esses, catedràtic/a).

En les activitats que trobareu en aquest apartat podreu treballar per desmuntar estereotips i rols de gènere assignats a les dones a través del llenguatge; detectar el genèric masculí a les ofertes de treball; conèixer antics refranys que reflecteixen la situació social de la dona al llarg del temps; fomentar l'ús d'un llenguatge més igualitari. Alhora us permetrà fomentar entre l'alumnat els valors de la igualtat de gènere, l'empatia, el rebuig a qualsevol forma de violència i de discriminació, obtenir una perspectiva crítica, l'equitat en l'ús del llenguatge o el reconeixement de les formes de sexisme que encara perduren en la nostra societat.

Més en aquesta categoria: El refranyer popular català »