Desvetllem el secret ocult de la música pop

Objectius pedagògics

 • Desmuntar estereotips de gènere que determinen la idea femenina de "l'amor romàntic" i perdurable.
 • Analitzar i prendre consciència de la manca de neutralitat en les cançons pop.
 • Donar recursos crítics a l'adolescència per detectar continguts sexistes i violents en la música pop actual.
 • Fomentar unes relacions afectives entre l'adolescència més igualitàries i menys violentes.
 • Fomentar unes relacions d'amor no basades en la submissió d'un sexe envers l'altre.

Competències

 • Visualització de la manca de neutralitat en algunes cançons pop.
 • Detecció dels missatges sexistes i continguts violents en algunes cançons pop.

Continguts

 • Conceptes
  • Estereotips de gènere.
  • Amor romàntic.
  • Sexisme.
  • Violència de gènere.
  • Relacions afectives.
 • Procediments
  • Anàlisi del contingut de cançons pop a partir de les seves lletres.
  • Proposició d'una nova lletra per cada cançó treballada.

Temporització

 • 1 sessió de 60 MINUTS
  • 10 minuts Aspectes teòrics.
  • 15 minuts Escoltar les cançons a treballar.
  • 15 minuts Anàlisi en petits grups.
  • 15 minuts Exposició de les conclusions en petit grup.
  • 5 minuts Conclusions.

Metodologia

 • Col·laborativa.
 • Treball en grups i posada en comú.

Desenvolupament de l'activitat

Exposem el taller i donem 10 minuts de teoria sobre els mites de "l'amor romàntic" i els elements que el caracteritzen. A l'acabar, repartim la fitxa 1 a l'alumnat per a que la tinguin com a referència.

Dividim la classe en quatre grups de cinc persones cada un. Li proporcionem a cada grup una cançó per a que l'analitzi. Posem les cançons al youtube i comencem l'anàlisi en base a unes preguntes. Cada persona del grup es centrarà en una sola de les preguntes (o dues, si es una pregunta curta). Donem 10 minuts per resoldre les qüestions.

Demanem a la persona que fa de portaveu a cadascun dels grups, que anoti les conclusions a les que ha arribat el grup. És a dir, posar per escrit en un full de paper, les respostes a les preguntes.

Realitzem un petit debat a partir de les conclusions expressades per els o les portaveus dels grups al voltant de dues qüestions:

Quins dels mites que hem vist en aquestes cançons creieu que són vigents, que funcionen, actualment? En quins creieu vosaltres?

Penseu que algun dels mites que hem vist seria bo de preservar? I quins t'agradaria que no existissin? Per què?

Finalment, un cop fet el debat, cada grup haurà de canviar modificar les parts de la lletra que representen aquests mites i substituir-les per d'altres més igualitàries i menys violentes. 10 minuts de temps.

Un cop realitzada la versió alternativa establim unes conclusions que reforçaran els objectius generals proposats per aquesta activitat.

Materials i fonts emprades

Fonts Emprades:

La fitxa de treball 2 ha estat extreta de la Unitat 4, sessió del document:

VVAA (2007): "Ni ogros ni princesas. Guía para la educación afectivo-sexual en la ESO". Asturias. Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Altres fonts emprades:

Unidad didàctica para la prevención de la violencia de género en el alumnado de secundaria: "El amor no es la ostia. Por unaws relaciones con buen trato". Material elaborat per l'equip AGORA.

Unidad didáctica para la prevención de la violencia de género en el alumnado de secundaria: "Menuda marcha. La música y los medios de comunicación en los models de género en la adolescencia". Material elaborat per l'equip AGORA.