Recursos i enllaços

A continuació, trobareu diferents recursos de prevenció, d'atenció i assessorament en violència masclista així com un llistat d'entitats, institucions i documents en aquest àmbit:

Recursos i serveis a la Universitat de Lleida

Serveis a la ciutat de Lleida

Protocols i directoris de recursos

Serveis telefònics

Normativa

Altres recursos, programes, entitats i institucions

Altres documents (recerques, fulletons informatius, etc.)

Recursos i serveis a la Universitat de Lleida

Reglament d’actuació en cas de violència de gènere a la UdL

El Reglament d’actuació en cas de violència de Gènere a la UdL, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Lleida (acord núm. 57/2013 del Consell de Govern de 28 de febrer de 2013) es va dissenyar per donar compliment a al Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones a la Universitat de Lleida (2008-2011) i a la Declaració institucional de la Universitat de Lleida de tolerància zero envers la violència i l'assetjament per raó de gènere, aprovada al 2010. El Reglament guia la resposta de la Universitat de Lleida en casos d'assetjament i altres manifestacions de la violència de gènere en l’àmbit laboral i acadèmic des d'una perspectiva global, en incloure sensibilització, formació, prevenció, detecció i atenció dels casos en tots els col·lectius universitaris: personal docent i no docent i estudiantat.

La Universitat de Lleida, amb l'acord número 172/2018 del Consell de Govern de 19 de juny de 2018, pel qual s’aprova l'actualització del Reglament d'actuació en cas de violència de gènere a la UdL, adapta el reglament a les darreres novetats legislatives que s'han produït en l'àmbit autonòmic, concretament a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes i passa a anomenar-se Reglament d'actuació davant supòsits de violència de gènere, per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere a la Universitat de Lleida.

El Reglament es deriva de la Declaració institucional de la Universitat de Lleida de tolerància zero envers la violència i l'assetjament per raó de gènere.

Consulteu la Guia d'aplicació del Reglament d'actuació davant supòsits de violència de gènere, per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere a la Universitat de Lleida.

Pla d’Igualtat entre Dones i Homes (2016-2019)

El II Pla d’Igualtat de la UdL preveu una línia per a la creació d’una cultura de tolerància zero cap a qualsevol forma de violència de gènere, per tal de sensibilitzar en la detecció i la prevenció de la violència de gènere, facilitar eines i recursos d’atenció i assessorament en matèria de violència de gènere i donar compliment al compromís de la UdL en aquest àmbit.

Serveis de la UdL

Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones
El Centre Dolors Piera és un servei especialitzat de la UdL que s’ocupa de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.
C/ Jaume II, 71 (Edifici Polivalent, campus de Cappont)
Telèfons: 973 70 27 57, 973 70 33 96 i 973 70 66 23,
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
www.cdp.udl.cat

En matèria de violència masclista i no discriminació, t’oferim:

• Informació
• Formació
• Sensibilització
• Prevenció
• Detecció
• Atenció

Si et trobes en una situació de violència masclista, a la unitat d’atenció del Centre Dolors Piera t’escoltem i t’ajudem de forma gratuïta i confidencial. Si t’estimes més escriure’ns que venir-nos a veure, potsomplir el formulari en línia de caràcter anònim que trobaràs a la nostra pàgina web.

Publicacions del Centre Dolors Piera per a la prevenció de la violència de gènere disponibles en línia:

Convenis

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència i el Departament d’Empresa i Coneixement, i les universitats catalanes per a la implantació d’un procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau aplicable a estudiants que acreditin la condició de víctima de violència de gèneremitjançant el Departament de la Presidència i el Departament d’Empresa i Coneixement, i les universitats catalanes per a la implantació d’un procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau aplicable a estudiants que acreditin la condició de víctima de violència de gènere

Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'Institut Català de les Dones, el Departament d'Empresa i Coneixement, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les universitats catalanes per a la implantació d'un procediment excepcional de canvi d'estudis universitaris oficials de grau aplicable a l'alumnat víctima d'assetjament sexual, per raó de sexe, per raó de l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere

Serveis a la ciutat de Lleida

          Avinguda Tortosa, 2
          25005 Lleida
          Tel.: 973 700 457
          Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
          Horari d'atenció: dimecres de 10 a 14h, fora d'aquest horari cal cita prèvia (https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=50&IdTramit=1921)

          Consulteu la Guia pràctica per a la xarxa SAI LGBTI de Catalunya: gestió de denúncies

Protocols i directoris de recursos

Ajuntament de Lleida (Casal de la Dona)

Consell Comarcal del Segrià (SIAD)

Generalitat de Catalunya (Institut Català de les Dones)

Govern de l'estat

Serveis telefònics

112  900900120  016

 

Normativa

Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Legislació i documentació relacionada:

Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

Legislació i documentació relacionada:

Lesgislació de la Unió Europea sobre Violència de gènere

Cercador de normativa en matèria de gènere

Altres recursos, programes, entitats i institucions


Altres documents (recerques, fulletons informatius, etc.)