Assignatura grau Sènior: Aspectes dels Drets Humans. La dimensió Internacional dels Drets Humans

L'assignatura consta de les següents jornades: El 15 d'octubre, Dia Internacional de les Dones Rurals: V Jornades Dones i Igualtat de Tracte al Món Rural; el 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violènia vers les Dones: Violència de gènere a les universitats?; el 8 de març, Dia Internacional de les Dones: Economia, ocupació i igualtat de gènere i el 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones: Salut, qualitat de vida i igualtat de gènere.

Enguany, el Centre Dolors Piera ha optat per commemorar les diades de lluita pels drets de les dones (8 de març, 28 de maig, 15 d'octubre i 25 de novembre) amb jornades formatives sobre temes diversos que s'inclouen en una assignatura optativa del Grau Sènior de la Universitat de Lleida titulada "Aspectes dels Drets Humans. La dimensió Internacional dels Drets Humans".

El 15 d'octubre, Dia Internacional de les Dones Rurals: V Jornades Dones i Igualtat de Tracte al Món Rural 


El 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violènia vers les Dones: Violència de gènere a les universitats?

El 8 de març, Dia Internacional de les Dones: Economia, ocupació i igualtat de gènere

El 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones: Salut, qualitat de vida i igualtat de gènere