Tallers de prevenció

El Centre Dolors Piera posa ofereix un taller de prevenció de la violència de gènere a l'alumnat de primer curs de tots els graus de la Universitat de Lleida, en el marc d'una asssignatura obligatòria a petició del professorat que ho desitgi. 

La idea de fer aquests tallers adreçats a l’alumnat de la UdL van dissenyar-la les professores M. Ángeles Calero Fernández, catedràtica de Llengua Espanyola de la UdL i anterior directora del Centre Dolors Piera, juntament amb la professora emèrita Divina Salvany de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social  arran dels resultats de la investigació Percepció de la violència de gènere entre l'alumnat universitari. El cas de la Universitat de Lleida, de l'any 2013, que va posar de manifest que no s’identifiquen els comportaments violents.

El curs 2015-2016 van començar els primers tallers a la Facultat deEducació, Psicologia i treball Social (Grau d'Educació Social) i a la Facultat de Dret, Economia i Turisme (Grau de Dret). Durant els cursos posteriors, es van ampliar a la Facultat de Lletres (Grau de Periodisme i Comunicació Audiovisual), a l'Escola Politècnica Superior (Grau d'Enginyeria Informàtica), la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Grau d'Infermeria).  

Aquesta activitat docent està prevista a totes les facultats i escoles de la UdL i forma part de les mesures del II Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de la UdL (2016-2019)

Els objectius de l’activitat són:

El taller té una durada de 2 hores. La primera part de la intervenció la fa una tècnica del Centre, que amb dinàmiques participatives i recursos audiovisuals, fa conscients algunes de les estratègies de control o domini que sovint es confonen amb amor. I la segona part del taller va a càrrec d’una professional de la disciplina que estudia l’alumnat participant, per tal d’apropar tant la vessant pràctica professional amb perspectiva de gènere com, si escau, en el camp de la violències masclistes (quan es poden treballar, per exemple, casos pràctics detectats).

Complementa el taller l’entrega del Reglament d’actuació davant supòsits de violència de gènere, per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere, la Guia d'aplicació i del Violentòmetre, com a instrument per avaluar la seva relació de parella en termes de violència, així com alguns números de la Col·lecció Genuïnes que publica el Centre.