Fons Documental: Centre d'Estudis i Documentació de les Dones (CEDD) Imprimeix

QUÈ ÉS?


El Centre d’Estudis i Documentació de la Dona (CEDD) és una secció del Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona (SIED) destinada a donar suport a l’estudi, la docència i la recerca sobre temes de gènere, mitjançant l’adquisició, l’organització i el processament del seu fons bibliogràc, multimèdia i documental. Va ser creat al 1992 i actualment està ubicat en un dels espais bibliotecaris de la Universitat de Lleida per tal de posar aquest fons a l’abast de tothom.

Avançar en el camí de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones exigeix indiscutiblement 1) donar veu a la població femenina i dignicar els sabers tradicionalment atresorats per les dones, 2) visibilitzar el que aquestes han fet al llarg de la història, 3) descobrir –o redescobrir amb una perspectiva de gènere– el que són, el que passa i el que ocupa i preocupa les dones. El CEDD és un espai que potencia tot això: els llibres i documents de tot tipus que acull entre les seves prestatgeries parlen de les dones, parlen amb veu de dona i analitzen el món des d’una mirada diferent del que ha estat la tradició i l’ortodòxia cientíca.

Es tracta, doncs, d’un espai documental especialitzat però alhora divulgatiu, que permet, per una banda, aprofundir en el coneixement sobre els temes de gènere i, per l’altra, contribuir a què tothom pugui atansar-se al que ha estat la contribució de les dones al desenvolupament de la nostra cultura, de la societat i de la ciència.

L’actual marc normatiu, que xa l’obligació que tenen les institucions d’actuar per afavorir la igualtat de tracte, fa especialment necessari centres com el CEDD, que dóna servei a les organitzacions públiques i privades, als/a les professionals, a l’estudiantat i al públic en general, garantint un millor aprotament del coneixement.

CAPACITAT DEL FONS DOCUMENTAL


El CEDD compta amb un fons bibliogràc que supera els 3.000 volums, 450 números de diverses revistes, 60 vídeos, 100 Cds, 80 pòsters i un nombrós material de literatura grisa. La seva catalogació segueix un tesaure especíc en temes de gènere que comparteix amb altres centres i biblioteques similars arreu l’Estat espanyol i que facilita la cerca de qualsevol tipus de continguts sobre dones i gènere.

LOCALITZACIÓ I HORARI


Localitzat
a la seu del SIED:

Seminari Interdisciplinari d'Estudis de la Dona
Universitat de Lleida, Campus de Cappont,
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera (Biblioteca, 1ª planta),
C/ Jaume II, 67
25001 Lleida

horari d’atenció al públic de tarda llevat dels mesos d'estiu, depent de l'horari de la bilblioteca.

TRÍPTIC DIVULGATIU DEL CEDD

Portada

Interior