Objectius Imprimeix

El Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona pretén incidir mitjançant les seves tasques en els següents aspectes:

  • Potenciar els estudis de la dona a tots els nivells de la docència i investigació i desenvolupar les activitats relacionades amb la problemàtica de la dona.
  • Coordinar els Seminaris, Centres i Agrupacions d’estudis de la dona que existeixin o puguin existir en un futur en l’àmbit territorial de l’associació.
  • Coordinar igualment els/les associats/des que vinculats/des a la universitat desenvolupin activitats específicament orientades a l'acompliment de les finalitats d'aquesta associació.