Presentació Imprimeix

El Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona (SIED) és una associació universitària que agrupa gent interessada en la realitat de les dones i en els temes de gènere. Organitza diferents activitats al voltant d’aquestes qüestions per establir un diàleg constant entre l’àmbit universitari i la dinàmica ciutadana.

Un dels seus objectius és facilitar que els nous coneixements sobre les dones siguin el punt de partença d’accions que permetin apropar el principi d’igualtat d’oportunitats a la societat lleidatana.

No obstant, el SIED no oblida la seva projecció estatal i universal, com es veu en el fet que estigui inclòs en una xarxa espanyola de biblioteques i centres de documentació de dones, i que participi en programes europeus amb d’altres col·lectius feministes i en projectes de cooperació internacional amb dones que pertanyen a països del Tercer món.

El Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona és una Associació que agrupa aquelles persones que estan interessades en tot allò que envolta la realitat femenina avui i al llarg de la història. Inicia les seves activitats l’any 1987 com un grup de recerca que duu a terme diverses activitats. L’any 1990 es constitueix en Seminari Interdisciplinari integrant altres àrees de coneixement donant una nova embranzida al col·lectiu. Aquesta Associació s’inscriu dins de l’àmbit universitari, però assumeix una labor social que la lliga a tota la comunitat ciutadana.