Ir al contenido

Página principal de la UdL

Gran assistència a les jornades: Polítiques d’Igualtat i Treball

DSC 4914Amb motiu de la commemoració del 8 de març, dia Internacional de la Dona, el Centre Dolors Piera (CDP) va organitzar la jornada “Polítiques d’Igualtat i Treball” que es va celebrar a l’Auditori (Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera) que ha tingut una gran afluència de participants i de la qual trobareu penjat al canal YouTube del Centre Dolors Piera: vídeo de benvinguda, vídeo conferència inaugural i vídeo de la taula rodona.

La inauguració de la jornada ha anat a càrrec del rector de la Universitat, el Mgfc. Sr. Roberto Fernández i de la directora del CDP, la Dra. Ana Mª. Romero, que han destacat la necessitat de seguir lluitant per la igualtat laboral de les dones.

Coincidint amb el dècim aniversari de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes (LOI), les diferents ponències es varen centrar en l’anàlisi i la valoració de la mateixa llei.

La jornada es va iniciar amb una conferència marc “Igualtat, dona i treball: balanç dels deu anys de la LOI” a càrrec de Sra. Pilar Charro Baena, catedràtica del Dret del Treball i de la SS. a la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid. Especialista en l’àmbit jurídic i laboral, es va encarregar de dibuixar el canvis que la llei va produir en el nostre ordenament jurídic i els va comparar  amb el marc legal existent abans i desprès de l’entrada  en vigor de la mateixa.

Va remarcar les mesures estrelles de la LOI: la corresponsabilitat que es defineix per primera vegada en un text legal com l'assumpció equilibrada de les responsabilitats familiars, evitant tota discriminació basada en el seu exercici, contribuint a un repartiment més equilibrat de les responsabilitats familiars; així doncs es  reconèixer per primera vegada  el permís per paternitat amb la seva corresponent prestació econòmica. Així mateix aquestes fites legislatives no s'acaben de traslladar a la pràctica ja que,  segons les dades d’excedències per motius familiars del 2016, dels 272.821 permisos de maternitat de què han gaudit les mares, no han sol·licitat el permís de paternitat 244.468.

Va fer menció especial a que fins l’any 1994 s’atorgava el mateix tracte a la incapacitat temporal que a la maternitat i també a la problemàtica que suposa actualment l’anomenada “Connexió Digital”, que provoca que  no existeix una separació entre el lloc de prestació de treball i la vida personal pel fet de ser localitzables amb les noves tecnologies en qualsevol moment. Fet aquest que afecta, sense dubtes, a la conciliació familiar.

L’acte s’ha tancat amb la taula rodona   “Les polítiques d’igualtat en les empreses i Administracions Públiques: experiències pràctiques” en què han participat:

La Sra. Teresa Castellà, agent d’igualtat, que va assenyalar que la LOI havia estat un pas endavant en el camp legislatiu estatal, afegint que la LOI es veu com una “oportunitat” que regula drets y obligacions i no només bones voluntats. No obstant, a la pràctica no es trasllada aquest text normatiu i això provoca que no s’aconsegueixi la igualtat efectiva. Citava també l’anomenat “Model side-car”, és a dir, que la igualtat a tothom preocupa, però qui se’n ocupa? I afegia en aquest sentit que en els plans d’igualtat de les empreses, és important que les parts se’l facin seu, que siguin plans vius perquè sinó tot es queda en paper mullat.
Per últim, va afegir que les empreses no admeten tenir problemes de discriminació, però que ho fan perquè aquests, cada cop més, tendendeix a ser una discriminació indirecta, essent de més difícil detecció per elles.

La Sra. Núria Gilgado, secretària de política sindical de la UGT ,va abordar els problemes amb els plans d’igualtat ja que només tenen l’obligació d’elaborar-los les empreses de més de 250 treballadors, de manera que la seva implantació en les empreses que no arribin a aquesta xifra, és a dir, en les petites i mitjanes empreses, que són la immensa majoria a Catalunya , és voluntària. Com a conseqüència existeix un gran nombre d'empreses que no tenen plans d'igualtat que és un dels principals instruments per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes en l'àmbit laboral.

La Sra. Sandra Miso, Secretaria de la comissió d’Igualtat de la CEOE, va assenyalar que la gestió de la igualtat en les empreses és una qüestió estratègica i social, i ha d’integrar-se com a factor de competitivitat empresarial.  
També va destacar el Projecte Promociona, que té per objectiu que més dones participin en l'activitat empresarial espanyola i en llocs de més responsabilitat. Aquest projecte pretén desenvolupar, en les dones directives que hi participin, les habilitats necessàries per liderar amb èxit la seva organització. La fita última és aconseguir la presencia equilibrada entre dones i homes en els equips directius i superar la invisibilitat de les dones en aquesta categoria laboral.

Sra. Alejandra Montegut, Cap de la inspecció territorial de treball de Lleida, per la seva part, va explicar que la no adopció per part de les empreses de les mesures necessàries en quan als plans d’igualtat i també el protocols d’actuació d’assetjament sexual i per raó de sexe, comporta sancions  a les empreses que oscil·len entre els 300 y els 6.000 euros.

Durant aquesta jornada s'ha pogut constatar  que queda un llarg camí per aconseguir la igualtat efectiva, encara que existeixi una igualtat legislativa. Per aquesta raó, cal  continuar lluitant dia a dia, doncs la realitat ens mostra que no hem aconseguit la plena igualtat, i fins i tot estem retrocedint. Un dels exemples més ressents i amb més ressò és el de l'eurodiputat polonès que amb les seves declaracions defensa la bretxa salarial per “inferioritat” femenina, argumentant que les dones havien de guanyar menys que els homes perquè són “més dèbils” i “menys intel·ligents”.

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto