Ir al contenido

Página principal de la UdL

El Centre Dolors Piera presenta al Ple Municipal el III Pla de Polítiques d'Igualtat de Gènere de Lleida (2017-2021)

IMG 6185 1 copiaEn el Ple Municipal del 28 d’abril de 2017 la gestora d’igualtat d’oportunitats del Centre Dolors Piera, Sra. Maika Molina, va presentar el III Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat de Gènere de Lleida (2017-2021), que naix fruit d’un procés participatiu de la unió de les sinèrgies de diferents actors socials, agents que es van implicar en la seva elaboració.

Aquest pla vol contribuir a que la ciutat de Lleida formalitzi un compromís amb la igualtat i intenti aconseguir la igualtat de gènere ja que les mesures d'aquest pla no només van dirigides a les dones, sinó també als homes i al col·lectiu LGTBI.

El pla s'estructura en 6 línies estratègiques:

1. Compromís amb la igualtat. Situar la igualtat entre dones i homes com un dret fonamental de totes les persones i com a valor central de l'acció i de les polítiques municipals. Consolidar la implementació de la gestió transversal de gènere dins de l'ajuntament (llenguatge no sexista, plecs de clàusules, formació en l'aplicació de la perspectiva de gènere en les actuacions municipals ..)

2. Acció contra les violències masclistes. Disminuir l'impacte de les manifestacions de la violència masclista i avançar en la seva eradicació Actuació integral sensibilització i prevenció, detecció i atenció (Elaborar un pla d'actuació contra de les actituds i comportaments sexistes en els espais d'oci nocturn i en les festes populars de la ciutat.

3. Drets i qualitat de vida. Promoure les condicions perquè totes les persones gaudeixin d'una vida digna, tenint en compte la diversitat de situacions, l'orientació sexual i el cicle de la vida de les persones. Programes de Salut amb perspectiva de gènere. Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat. Serveis a les persones: millorar el suport als cuidadors / es de persones dependents

4. Coeducació i transmissió d'una cultura igualitària avançar en els valors de coeducació per construir una cultura igualitària en tots els àmbits. Destacar els referents femenins històrics i actuals en l'àmbit artístic, cultural, esportiu evitar qualsevol discriminació del col·lectiu LGTBI fomentar la coeducació en l'educació formal com en la no formal (activitats de temps lliure).

5. Reformulació dels treballs i els temps. Promoure una distribució equitativa del treball i dels temps tant en l'espai públic com en el privat: afavorir polítiques empresarials que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i impulsar l'elaboració de plans d'igualtat en les empreses lleidatanes. Promoure la corresponsabilitat i evitar la segregació horitzontal dels treballs de les dones.

6. Reconeixement del lideratge i la participació de les dones. Promoure l'apoderament, la participació i el lideratge de les dones en tots els nivells i àmbits de la vida quotidiana (en el polític, empresarial, comunitari, cultural esportiu i d'oci)
Aquestes línies estratègiques es concreten en 75 actuacions que s'han d'implementar des del moment d'aprovació del pla en aquest ple municipal fins al 31 de desembre del 2021.

Un pla d'igualtat no només suposa establir el que es vol aconseguir (objectius) i la forma en què es vol fer (accions i indicadors), sinó avaluar la seva execució durant el període de vigència del mateix per a això es realitzaran 3 tipus d'avaluacions:

L'Avaluació continuada que pretén garantir l'aplicació i seguiment de les actuacions establertes en el pla d'igualtat.

Avaluació parcial: Informe anual sobre la implementació del Pla d'Igualtat detallant les actuacions executades i les adaptacions realitzades per garantir la seva implementació

Avaluació final: Informe global del grau d'execució de les actuacions i el compliment dels objectius que donaran pas a una sèrie de conclusions i recomanacions dóna cara al proper pla d'igualtat

Aquest és un pla del municipi, és a dir, de la ciutat de Lleida i per a la seva ciutadania, i esperem que aquest pla es converteixi en una eina imprescindible per configurar una política a nivell local i expressi el compromís de les persones responsables de la gestió municipal de fer realitat, lluitar i aconseguir, la igualtat de gènere a la ciutat de Lleida.

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto