Ir al contenido

Página principal de la UdL

X Trobada Unitats d'Igualtat d'Universitats Espanyoles

IMG 20170601 WA0005 1 copiaLa Universitat de Còrdova va acollir els dies 31 de maig i 1 de juny la X Trobada de les Unitats d'Igualtat de les Universitats Espanyoles, on el Centre Dolors Piera ha assistit en representació de la Universitat de Lleida.

En aquesta trobada han estat representades quaranta institucions acadèmiques de l’estat espanyol, reunint un centenar de responsables i personal tècnic dels òrgans universitaris encarregats de vetllar i garantir la consecució de la igualtat efectiva de dones i homes en l'àmbit de l'educació superior. I fruit d’aquesta trobada naix el següent Manifiesto del X Encuentro de Unidades de Igualdad Españolas.

Els objectius d’aquesta jornada no van ser altres que reflexionar entorn de l'impacte i projecció de futur de la Llei Orgànica 3/2007 , de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, quan es compleix una dècada des de la seva implantació; analitzar des del gènere les perspectives acadèmiques i professionals en l'àmbit universitari i articular mesures per caminar cap a l'equilibri; presentar les estratègies que s'articulen en les diferents Universitats per a la promoció de la igualtat, generant el debat, l'intercanvi d'idees i l'enriquiment fruit de les experiències compartides; detectar les situacions de desigualtat que encara perviuen en les comunitats universitàries i que han derivat o poden evolucionar cap a casos d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i violència de gènere, per avançar en l'articulació de mesures d'acció efectiva que garanteixin la seva detecció i eradicació i estudiar les normatives i convocatòries públiques universitàries prenent com a eina d'anàlisi la representació equilibrada i l'impacte de gènere.

La conferència inaugural va comptar amb la participació de l'exministra d'Igualtat Bibiana Aído per a la conferència inaugural. Seguidament la Sra. Ana Concepción Puy — directora de la Unitat de la Dona i la Ciència del Ministeri d’Economia i Competència— va avançar les línies de treball que en matèria d'igualtat es seguiran en el nostre país en desenvolupament de l'Espai Europeu de Recerca durant els propers anys. Aquestes futures accions, explicà, són: la creació de noves estructures d'igualtat en organismes públics d'investigació, en la nova Agència Estatal d'Investigació, i el treball conjunt amb les unitats d’igualtat; es potenciaran els estudis de gènere com a àrea de coneixement, la dinamització de les polítiques d'igualtat a les universitats i es posaran en marxa diverses mesures dirigides a incentivar l'equilibri de gènere en aquesta matèria.

MANIFEST DE LA X TROBADA UNITATS D'IGUALTAT ESPANYOLES

Les universitats públiques espanyoles, i amb elles tota la seva comunitat, tenen l’obligació d'estar a l'avantguarda en la defensa dels valors ètics i de progrés social. La clausura d'aquest X Trobada és l'escenari idoni per manifestar públicament el compromís de les nostres espectives institucions amb la consecució d'una igualtat de gènere real i efectiva, igualtat que constitueix un dret fonamental:

1. Visibilitzant la investigació, docència i gestió de les dones en l'àmbit acadèmic.

2. Dissenyant polítiques i pràctiques d'igualtat que acabin amb les desigualtats i desequilibris encara existents a la nostra institució, com la segregació vertical i horitzontal dels diferents col·lectius de la comunitat universitària.

3. Desenvolupant mesures que facilitin i garanteixin l'assumpció de llocs de gestió universitària i lideratge per part de la seva població femenina.

4. Normalitzant l'enfocament de gènere com a element transversal al conjunt de la investigació.

5. Ampliant l'oferta reglada i complementària de matèries relacionades amb els estudis de les dones i del gènere.

6. Vetllant pel compliment de les mesures de conciliació i corresponsabilitat de la vida personal, familiar i laboral per a dones i homes previstes en els seus respectius plans d'igualtat.

7. Potenciant el paper de la Universitat com a agent de socialització i transmissor de coneixement i incidint en la formació de professionals que, al seu torn, exerciran una funció social en aquest sentit i promovent la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència, en la recerca i en la gestió.

8. Implicant amb la societat per rebutjar enèrgicament la violència estructural contra les dones en totes les seves manifestacions, promovent un pacte d'estat amb finançament contra el masclisme.

9. Donant suport el model coeducatiu com a garant d'igualtat entre dones i homes i rebutjant les propostes d'escoles segregadores, generadores de desigualtat.

10. Reclamant que es doti a les Unitats d'Igualtat de recursos econòmics i humans que permetin la realització de polítiques d'igualtat.

Garantint, en definitiva la igualtat de gènere real i efectiva com un dret irrenunciable.

Font: Unidad de Igualdad de la Universitat de Còrdova 

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto