Ir al contenido

Página principal de la UdL

La igualtat d'oportunitats als Campus d'Excel·lència Internacional

estudis 2La igualdad de oportunidades en los Campus de Excelencia Internacional. Estado de la cuestión y propuestas de actuación, és el segon número de la col·lecció Estudis del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones l'any 2014, amb el finançament de l'Instituto de la Mujer i el Fons Social Europeu.

L'estudi és el resultat de l'anàlisi de les activitats en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones als Campus d'Excel·lència Internacional (CEI) aprovats en les convocatòries del Ministeri de Ciència i Innovació per als anys 2009 i 2010 i compila bones pràctiques identificades en els diferents CEI i es proposen actuacions i recomanacions futures estructurades en àrees estratègiques o eixos d'actuació. Ha tingut per objectius correlacionar la igualtat de gènere amb l'excel·lència, visibilitzar les polítiques i activitats en matèria d'igualtat d'oportunitats dels CEI i promoure el disseny d'accions pròpies comptant amb els òrgans existents a les universitats que tenen competències en aquesta matèria, com són les unitats, oficines o observatoris d'igualtat de les universitats espanyoles.

 

Una de les principals conclusions és que la meitat dels projectes CEI manquen d'un pla propi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i de mesures dissenyades exclusivament per als CEI. Per pal·liar aquesta absència s'incorpora, de forma generalitzada, el pla d'igualtat d'oportunitats de la universitat o les universitats que el constitueixen. Es pot assenyalar que alguns CEI preveuen l'elaboració del seu propi pla d'igualtat, com és el cas del Campus Iberus, al qual pertany la Universitat de Lleida. 

D'altra banda, s'ha detectat que les unitats d'igualtat de les universitats espanyoles han estat una eina important en el disseny de polítiques d'igualtat a les universitats encara que, en general i en el marc dels CEI, no estan satisfetes amb el grau d'implicació i participació. Per això, existeix una demanda general que reclama una intervenció més gran|important, ja que compten amb experiència i coneixements especialitzats en aquest tema. No obstant això, el fet de què el projecte CEI estigui format per una o més universitats no ha implicat l'existència de diferències en l'impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, sinó un major percentatge d'accions de Responsabilitat Social Universitària en matèria de gènere i una suma d'esforços i sinergies dels òrgans|orgues i les persones que impulsen i treballen en aquesta matèria.

Les universitats, com a transmissores de valors, no poden romandre alienes a la promoció de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Així ho estableixen lleis com l'EL 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. El Programa Campus d'Excel·lència Internacional, en el marc de la Tercera Missió de l'Estratègia Universitat 2015, estableix la Responsabilitat Social Universitària com un dels eixos estratègics de compromís social.

Malgrat que el programa Campus d'Excel·lència Internacional s'ha vist limitat per la actual conjuntura econòmica, limitant les accions proposades en els CEI en matèria d'igualtat de gènere, es constata que amb els anys transcorreguts s'ha reforçat la responsabilitat social als Campus, especialment en matèria d'igualtat de gènere i d'igualtat d'oportunitats.

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto