Ir al contenido

Página principal de la UdL

Relacions de Gènere i Societat

Matèria transversal adreçada a l'alumnat de graus de la Universitat de Lleida i que està reconeguda amb 3 crèdits ECTS.

Competències

 1. Identificació de les fonts de desigualtats de gènere que operen en els diferents àmbits socials.
 2. Capacitat de reconèixer i articular una resposta a les situacions de discriminació envers les dones en els diferents àmbits de la vida social.
 3. Capacitat de promoure intervencions concretes que contribueixin a construir unes relacions interpersonals, professionals i socials, basades en la justícia i la no discriminació.

Objectius

 1. Analitzar els sistemes i rols de gènere que han incidit en la construcció de les relacions socials.
 2. Oferir un marc teòric bàsic que ajudi a comprendre que la desigualtat entre dones i homes és un fet explicatiu de la realitat històrica, social i personal.
 3. Descriure i reflexionar al voltant de les relacions de gènere construïdes en l’àmbit social: en el context de la parella, la família, la ciència i el món laboral.
 4. Superar els tòpics sobre les relacions entre homes i dones tot situant-los dins d’un context que inclou i perjudica ambdós.
 5. Desvetllar l'interés per imaginar les possibilitats d’una altra realitat quotidiana no sexista.

Continguts

 1. Identitat de gènere. Feminitat i masculinitat. Rols i socialització. Estereotips de gènere. Agents de socialització: família, escola i mitjans de comunicació. Persistència i canvi en els rols dels gèneres. Possibles construccions socials alternatives.
 2. Les variables espai i temps en la vida de dones i homes: espai urbà, espai interpersonal, temps de lliure, temps de feina, temps dedicat a la llar.
 3. Relacions dona i home, relacions de diferència. Més enllà de l’estima en la trobada entre dones i homes. La mediació amorosa.
 4. Relacions de poder en la família: obligacions familiars i micromasclismes. Matrimoni i parella de fet.
 5. Dones i relacions professionals. Dones i remuneració salarial. Treballs prohibits i treballs atribuïts a les dones. Prevenció de riscos vinculats a la maternitat i a l’assetjament moral i sexual en el treball. Bones pràctiques a l'empresa.

Professorat

 • Carme Bellet
 • Ana M. Romero
 • Daniel Gabarró

Dates

Dilluns i dimecres de 16.00 a 19.00, des del 15 de març fins al 26 d’abril

Lloc de realització

Aula 2.32 de la Facultat de Dret i Economia. Campus de Cappont.

Inscripcions i Matrícula

www.cdp.udl.cat o al Centre Dolors Piera a partir del 22 de febrer

Preu del crèdit

18.95 euros

Avaluació

 • Activitats formatives:
  • Activitats presencials
  • Treball autònom
 • Sistema d’avaluació:
  • Realització de les activitats
  • Participació a la classe
  • Assistència a les sessions presencials

Més informació: Tríptic en format PDF (115 KB)

Centre Dolors Piera

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto