Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Presentació

Les universitats com a institucions transmissores i generadores de coneixement han de participar activament en els canvis socials i formar i educar per a la igualtat i la no discriminació per raó de gènere i contribuir a una societat igualitària.

La Universitat de Lleida (UdL), en l’apartat dels principis informadors del seu Estatut (aprovat pel Claustre en la sessió de 7 d’abril i 10 de juliol de 2003 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3963, de 8 de setembre de 2003), preveu la promoció de l’educació en valors com a part integral del procés d’aprenentatge i formació i l’estímul de la transmissió de valors de llibertat, justícia, igualtat, responsabilitat, solidaritat, participació i ciutadania plena.

El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL va néixer el març de 2006 gràcies a la signatura del conveni entre el Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona (SIED) i la Universitat de Lleida (UdL) per a l’ús del fons bibliogràfic i documental del Centre d’Estudis i Documentació de les Dones (CEDD) del SIED, per a la realització de programes d’estudi i de recerca sobre temes relatius a les dones, per a la difusió i el desenvolupament científics, i per a l’intercanvi d’informació i formació universitàries en matèria de gènere. En la clàusula cinquena del conveni, ambdues institucions es van comprometre a la creació d’una estructura universitària que assumís la tasca duta a terme pel SIED des del 1991.

La seva creació es va avançar a la promulgació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes i a la Llei Orgànica 4/2007 d’universitats, que recull a la disposició addicional dotzena que “les universitats han de comptar entre les seves estructures d’organització amb unitats d’igualtat per a l’exercici de les funcions relacionades amb el principi d’igualtat entre dones
i homes”.

Amb la creació d’aquest centre, la UdL dóna resposta al seu compromís d’introduir la igualtat d’oportunitats i la perspectiva de gènere de forma transversal a tots els àmbits de treball: la gestió, la docència i la recerca. A més, la seua existència suposa una oportunitat per a la pròpia UdL i per a la comunitat lleidatana d’establir un espai especialitzat que contribueix a formar professionals del propi territori
per al progrés de les terres de Lleida.

L’any 2016 el Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona va complir 25 anys i el Centre Dolors Piera va celebrar el 10è aniversari.

Objectius

Els objectius del Centre Dolors Piera són:

 • Sensibilitzar la comunitat universitària sobre les desigualtats existents entre dones i homes
 • Promocionar la recerca i la docència en gènere
 • Promoure polítiques d’igualtat de gènere
 • Motivar la inclusió de la perspectiva de gènere a la docència, la recerca i la gestió
 • Contribuir a la formació de professionals que incloguin la perspectiva de gènere en la seva activitat professional i en la seva vida personal
 • Contribuir a la transformació de la realitat per a una societat més justa i igualitària.

Àmbits de treball

El Centre treballa per la consecució de la igualtat entre dones homes en els següents àmbits:

 • Divulgació i sensibilització
 • Docència i recerca
 • Polítiques de gènere i d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes
 • Assessorament
 • Projecció exterior

A qui ens adrecem?

A tota la comunitat universitària:

 • Estudiantat
 • Personal Docent Investigador (PDI)
 • Personad d’Administració i Serveis (PAS)
 • Instituts i centres de recerca
 • A la societat lleidatana
 • Centres d’educació formal (infantil, primària, secundària) i no formal
 • Entitats i institucions

Reconeixements

Al Centre Dolors Piera  li van concedir el Premi d’“Igualtat d’Oportunitats Dones i Homes a l’Empresa” de l’Ajuntament de Lleida l’any 2010 i la Distinció commemorativa per la Delegació del Govern a Catalunya, en motiu del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, l’any 2014.

 

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto