Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Presentació

El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones neix fruit de l'esforç del SIED (Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona) per fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. La normativa de funcionament del centre es va aprovar pel Consell de Govern de la UdL el 7 de març de 2006 i es pot consultar on-line. Amb la creació d’aquest centre la Universitat de Lleida adquireix el compromís de treballar en aquest sentit en l’àmbit universitari i en la societat en general.

  • Divulgació
  • Docència i investigació
  • Col·laboració de plans d’igualtat
  • Assessorament
  • Cooperació internacional

Al llarg de la història, les dones han estat allunyades del món públic, arraconades a la llar i sense capacitat d’elecció sobre les seves vides. L’evolució jurídica i social de les societats modernes ha millorat la situació de les dones, però la mentalitat patriarcal encara sustenta la cultura occidental. La mirada que interpreta el nostre entorn continua sent masculina, és a dir, observa el món segons els paràmetres que han rebut els homes en la seva educació. Les dones són invisibles en molts àmbits de la vida i la seva percepció de la realitat no arriba suficientment a les instàncies que poden transformar la societat. La inèrcia històrica i la pervivència dels estereotips sexuals dificulten la consecució de la igualtat d’oportunitats que les lleis asseguren a les dones, i mantenen una situació d’inferioritat en relació al homes al si de la família, al món laboral, polític i científic, i en totes les relacions de gènere. Un dels resultats és l’existència de l’anomenat “sostre de vidre”: les societats democràtiques diuen a les dones que poden arribar allà on vulguin o allà on les permetin les seves capacitats individuals, però a la pràctica sorgeix una sèrie de limitacions estructurals, culturals i socials de les que els homes estan lliures. Un altre resultat és que les dones o no han pogut participar en l’elaboració del coneixement o, quan ho han fet, les seves aportacions han estat menyspreades o premeditadament ocultades. També tenim la violència de gènere.

Conscients d’aquesta situació, que empitjora en països no democràtics, la ONU ha celebrat ja quatre conferències mundials mitjançant les quals ha intentat arribar a compromisos polítics relatius a la promoció de les dones que han d’assumir els països membres, compromisos que han quedat resumits a la Plataforma d’Acció elaborada a la IV Conferència Mundial de la Dona de Beijing, i el compliment dels quals ha estat revisat en dues conferències posteriors anomenades Beijing + 5 i Beijing + 10, celebrades a Nova York els anys 2000 i 2005, respectivament.

La Unió Europea, per la seva banda, dedica una especial atenció a la millora de la situació de les dones, a la seva protecció jurídica i social, i a la plasmació real de la igualtat d’oportunitats. Aquesta atenció es vehicula, entre d’altres, a través dels Fons Estructurals, que constitueixen un catalitzador decisiu per a les polítiques comunitàries, nacionals, regionals i locals en matèria d’igualtat d’oportunitats. El Reglament General dels Fons Estructurals (CE nº 1260/1999) considera la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com a un objectiu prioritari i horitzontal, que ha d’estar integrat a les activitats cofinançades pels citats Fons; aquesta perspectiva està recollida al Reglament del Fons Social Europeu (CE 1784/1999). El Reglament del FEDER (CE nº 1783/1999) i el del FEOGA (CE nº 1257/1999) mencionen, igualment, la igualtat d’oportunitats entre dones i homes entre els seus objectius; el mateix fan cadascuna de les quatre Iniciatives Comunitàries 2000-2006, INTERREG III, EQUAL, URBAN II y LEADER PLUS.

Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, que conté un conjunt de disposicions destinades a la sensibilització, la prevenció i la detecció i que implica els centres d’ensenyament, inclosos els universitaris, obligant a incloure -a tots els àmbits- la formació, docència i recerca en igualtat de gènere i no discriminació de forma transversal.

La universitat sempre ha estat un espai crític i amb pretensió de transformar la societat a partir del respecte i la defensa dels drets humans; en conseqüència, no pot sostreure’s al compromís de les institucions públiques de promoure i fer realitat la igualtat d’oportunitats i, per tant, d’evitar la conculcació -defugida, però sistemàtica- dels drets de les dones -que formen part dels drets humans- per tal d’arribar a una organització social més justa i equitativa.

Dins l’àmbit universitari, des de fa una vintena d’anys, han anant sorgint grups de recerca i promoció de la investigació feminista i sobre les dones arreu l’Estat espanyol. Aquestos grups han fet una tasca molt important de recuperació de la història de les dones i de visibilització del món femení i del que les dones han fet. Però en aquestos moments, aquesta labor universitària protagonitzada per iniciatives individuals o de petits col·lectius no és suficient per a aconseguir la igualtat real entre homes i dones, per tant, els òrgans de govern de les universitats s’han de preocupar de crear serveis que s’encarreguin d’arribar a totes les seves instàncies per donar a conèixer les causes i conseqüències de la situació de desequilibri entre els sexes a la nostra societat i arreu del món, i per oferir solucions. En conseqüència, aquest o aquestos serveis s’han d’ocupar d’assessorar i de formar sobre temes de gènere i de promoure la igualtat d’oportunitats. Així es pot donar acompliment a l’actual imperatiu legal que afecta a tots els centres d’ensenyament.

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto