Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Violències de Gènere

Quines mesures ha dut a terme la Universitat de Lleida en matèria de violènia de gènere?

El Reglament d’actuació en cas de violència de Gènere a la UdL, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Lleida (acord núm. 57/2013 del Consell de Govern de 28 de febrer de 2013), es va dissenyar per donar compliment a al Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones a la Universitat de Lleida (2008-2011) i a la Declaració institucional de la Universitat de Lleida de tolerància zero envers la violència i l'assetjament per raó de gènere, aprovada al 2010. El Reglament guia la resposta de la Universitat de Lleida en casos d'assetjament i altres manifestacions de la violència de gènere en l’àmbit laboral i acadèmic des d'una perspectiva global, en incloure sensibilització, formació, prevenció, detecció i atenció dels casos en tots els col·lectius universitaris: personal docent i no docent i estudiantat.

La Universitat de Lleida, amb l'acord número 172/2018 del Consell de Govern de 19 de juny de 2018, pel qual s’aprova l'actualització del Reglament d'actuació en cas de violència de gènere a la UdL, adapta el reglament a les darreres novetats legislatives que s'han produït en l'àmbit autonòmic, concretament a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes i passa a anomenar-se Reglament d'actuació davant supòsits de violència de gènere, per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere a la Universitat de Lleida.

Consulteu la Guia d'aplicació del Reglament d'actuació. 

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto